Promotie: Wie is de kostwinner?

tot

Ondanks dat steeds meer vrouwen carrière maken en hogere opleidingen volgen, zijn er nog weinig heteroseksuele relaties waarbij de vrouw meer salaris, een hogere opleiding of een baan heeft met meer aanzien dan de man. Een groeiend aantal wetenschappelijke studies laat zelfs zien dat deze niet-traditionele koppels allerlei negatieve relatie-uitkomsten ervaren. Hoe kan dat?

Promovenda Melissa Vink laat zien dat genderstereotypes een ingewikkeld systeem vormen waarin stellen die breken met traditionele genderrolverdelingen, verschillende negatieve gevolgen ervaren. Mensen verwachten namelijk nog steeds dat de man de kostwinner is en de vrouw de voornaamste zorg voor het huishouden en de kinderen draagt.

Uit twee experimentele studies in Nederland en de Verenigde Staten blijkt dat stellen die breken met de traditionele genderrolverdeling, negatief worden beoordeeld door anderen buiten de relatie. In een dagboekstudie laat Vink zien dat vrouwen die stereotypes in grotere mate geïnternaliseerd hebben, meer vrije tijd opofferen en nadenken hoe zij hun werkuren kunnen reduceren ten gunste van hun thuissituatie, wanneer zij in een niet-traditionele relatie zitten.

Vrouwen die stereotypes in mindere mate hebben geïnternaliseerd doen dit niet, maar zij voelen zich wel schuldig jegens hun partner over hoe zij hun werk- en privéleven inrichten.

Tot slot blijkt uit een grote Europese vragenlijst dat genderstereotypes op nationaal niveau van invloed zijn op de ervaringen van niet-traditionele stellen. Niet-traditionele stellen ervaren veel minder negatieve relatie-uitkomsten in landen waarbij meer gendergelijkheid is en waar minder traditionele normen zijn over hoe mannen en vrouwen de taken zouden moeten verdelen, dan koppels in meer traditionele landen.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Online promotie (link)
Promovendus
Melissa Vink
Proefschrift
Who brings home the bacon? How gender stereotypes straitjacket men and women into traditional relationships
Promotor(es)
prof. dr. B. Derks, prof. dr. N. Ellemers, prof. dr. ir. A.G. Van der Lippe