Promotie: Where does the freshwater go? Pathways for Greenland and Arctic waters from the east Greenland shelf to the North Atlantic

tot

Door klimaatverandering zullen de komende decennia toenemende hoeveelheden zoet water uit Groenland en het Noordpoolgebied in de noordelijke Noord-Atlantische Oceaan stromen. Aangezien zoet water minder zwaar is dan zeewater, zou dit de circulatie van de Atlantische Oceaan kunnen vertragen, met gevolgen voor zowel de oceaan als het klimaat op het land. Voordat het de open oceaan bereikt, stroomt het water uit Groenland en het Noordpoolgebied eerst over het continentaal plat rond Groenland. Hoeveel zich vervolgens in de open oceaan verspreidt blijft onzeker. In dit onderzoek worden oceanografische instrumenten die oppervlaktestromingen volgen gebruikt om te begrijpen hoe zoet water zich uit de oostkust van Groenland verspreidt.

Bijna geen instrument dat als onderdeel van dit project werd uitgezet, kwam ten oosten van Groenland in de open oceaan terecht. De meeste bleven boven het continentale plat totdat ze de westkant van Groenland bereikten, waar sommige de open oceaan ingingen. Dit geeft aan dat zoet water ten oosten van Groenland de neiging heeft om dicht bij de kust te blijven. Niettemin kunnen bepaalde mechanismen zoet water plaatselijk de open oceaan in duwen, zoals sterke wind in de zuidpunt van Groenland. De circulatiepatronen langs de oostkust van Groenland zijn complex. Arctisch en uit Groenland afkomstig water stroomt zuidwaarts in twee oceaanstromingen die worden beïnvloed door de vorm van de zeebodem, die ook van invloed is op de hoeveelheid zoet water die de open oceaan in kan stromen. De dynamiek van de waterstroming rond Groenland is kleinschalig en moeilijk te representeren in klimaatmodellen, waardoor dergelijke observationele studies bijzonder belangrijk zijn.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht
Promovendus
Elodie A.M. Duyck
Proefschrift
Where does the freshwater go? Pathways for Greenland and Arctic waters from the east Greenland shelf to the North Atlantic
Promotor(es)
prof. dr. G.J. Reichart
Co-promotor(es)
dr. F. de Jong
Meer informatie
Full text via Utrecht University Repository