31 augustus 2016 van 16:15 tot 17:15

Promotie: Wanneer groeien geen optie is: schaduwontwijkende reacties in twee wilde Geranium soorten

Planten zijn afhankelijk van licht om te groeien. Om die reden zullen licht-minnende soorten alles op alles zetten om niet in de schaduw terecht te komen. Toch zijn er ook veel schaduwsoorten die prima overleven in het bos. Voor deze soorten is het onmogelijk om boven de schaduw van grote bomen uit te groeien. Hoewel er al veel onderzoek is gedaan naar het ontwijken van schaduw, is tot nu toe onbekend hoe schaduwtolerante planten dit onderdrukken, terwijl zij wel sterke schaduwsignalen weernemen.

Genexpressiepatronen

Promovenda Lot Gommers onderzocht de genexpressiepatronen in twee wilde plantensoorten van het genus Geranium, beide aangepast aan een andere (licht)omgeving. G. pyrenaicum (bermooievaarsbek) groeit in graslanden, terwijl G. robertianum (groot robertskruid) ook in bossen gevonden kan worden. Haar onderzoek leverde verschillende bevindingen op. Zo kwam Gommers erachter dat verschillende aanmaak van en gevoeligheid voor plantenhormonen in deze twee soorten ten grondslag ligt aan de groeiverschillen in de schaduw.

Daarnaast heeft schaduw een verschillend effect op het immuunsysteem van deze twee soorten. In de schaduw wordt G. pyrenaicum makkelijker ziek van een schimmelinfectie, terwijl G. robertianum zichzelf in de schaduw juist beter kan beschermen. Tot slot ontdekte Gommers nieuwe schakels die planten helpen uit de schaduw te groeien, en die wellicht ook het groeiverschil tussen de twee soorten kunnen verklaren.

Veredelen van gewassen

In de toekomst zal de opgedane kennis over het onderdrukken van groei in de schaduw nuttig zijn bij het veredelen van gewassen, die nu nog vaak energie verliezen aan deze strekkingsgroei, wat vaak ten koste gaat van vruchtontwikkeling en het immuunsysteem.

Begindatum en -tijd
31 augustus 2016 16:15
Einddatum en -tijd
31 augustus 2016 17:15
Promovendus
C.M.M. Gommers
Proefschrift
When growing tall is not an option - contrasting shade avoidance responses in two wild Geranium species
Promotor(es)
prof. dr. R. Pierikprof. dr. L.A.C.J. Voesenek