19 mei 2017 van 14:30 tot 16:00

Promotie: Werk, kinderopvang en welzijn: de puzzel van gezinnen van nu

Een vader met zijn dochter achter een laptop.
Een werkende vader met zijn jonge dochter.

Werk buiten kantoortijden - in de avond, nacht of weekend - heeft niet per se negatieve gevolgen voor het gezin. Dat toont Melissa Verhoef aan met haar proefschrift. Hiermee zet zij dit type werkschema in een positiever daglicht dan eerder onderzoek en de heersende publieke opinie.

Verhoef onderzocht de samenhang tussen het werkschema van ouders, de kinderopvang en het welzijn van ouders en kinderen. Daaruit blijkt: werk buiten kantoortijden geeft ouders meer mogelijkheden om zelf voor hun kinderen te zorgen.

Daarbij is kinderopvang alsnog belangrijk voor het welzijn van deze ouders. In gezinnen die kinderopvang gebruiken is het welzijn van vaders die buiten kantoortijden werken namelijk hoger dan dat van vaders die binnen kantoortijden werken. In gezinnen die geen kinderopvang gebruiken hebben moeders die buiten kantoortijden werken juist een lager welzijn.

Kinderen

Voor het welzijn van kinderen is de relatie tussen ouders en de medewerkers van de kinderopvang van belang. Hoe beter deze relatie des te beter dat is voor het kind, aldus Verhoef.

Kinderen met een begeleidster.
Kinderen met een begeleidster van de kinderopvang.

De rol van de kinderopvang is niet in elk land hetzelfde. De promovenda vergeleek Nederlandse gezinnen met gezinnen uit Finland en Groot-Brittannië. Hieruit blijkt dat Nederlandse ouders die buiten kantoortijden werken minder geneigd zijn om formele kinderopvang te gebruiken dan Finse ouders.

Verder hebben Nederlandse kinderen een lager welzijn dan Britse kinderen wanneer ze gedurende langere tijd in formele kinderopvang verblijven. Deze verschillen kunnen deels verklaard worden doordat het beleid en de sociale normen rondom kinderopvang niet in elk land hetzelfde zijn.

Begindatum en -tijd
19 mei 2017 14:30
Einddatum en -tijd
19 mei 2017 16:00
Promovendus
Melissa Verhoef
Proefschrift
Work schedules, childcare and well-being
Promotor(es)
Prof. dr. ir. A. G. van der Lippe
Co-promotor(es)
Dr. A. Roeters