19 oktober 2018 van 12:45 tot 14:00

Promotie: Welke leraar is expert in lesgeven aan leerlingen met gedragsproblemen?

Het onderzoek van Svenja Buttner toont aan dat leraren, hun peers (collega’s, directeuren, intern begeleiders) en onafhankelijke observatoren het eens zijn over welke leraren expert zijn in het lesgeven aan leerlingen met emotionele en gedragsproblemen. Haar onderzoek heeft een methode opgeleverd waarmee expertleraren van leerlingen met emotionele en gedragsproblemen geselecteerd kunnen worden. Ook is aangetoond dat persoonlijkheid geen betekenisvolle rol speelt in de kwaliteit van een leraar in het lesgeven aan leerlingen met emotionele en gedragsproblemen. 

Beoordelaars van leraren moeten zich ervan bewust zijn dat aantrekkelijke en onaantrekkelijke persoonlijkheidskenmerken geen voorspeller zijn van kwaliteit in het lesgeven aan leerlingen met emotionele en gedragsproblemen (of een gebrek daaraan). Beter kunnen zij hun oordelen baseren op observaties van leraren in de klas, zelfpercepties van leraren en percepties van hun directe collega’s. Uit observaties van expertleraren en minder effectieve leraren blijkt dat expertleraren van leerlingen met emotionele en gedragsproblemen in het algemeen significant hoger scoren op generieke lesgevende vaardigheden. Expertleraren scoren significant hoger op de domeinen ‘Veilig en stimulerend leerklimaat’, ‘Intensieve en activerende les’, ‘Leerstrategieën aanleren’ en ‘Betrokkenheid van leerlingen’. Minder effectieve leraren beheersen de vaardigheden ‘Afstemmen op verschillen’ en ‘Leerstrategieën aanleren’ onvoldoende. 

De bevindingen van haar onderzoek doen de vraag rijzen hoe de vaardigheden die nodig zijn om leerlingen met emotionele en gedragsproblemen adequaat onderwijs te geven, kunnen worden geïmplementeerd in de lerarenopleiding. Vervolgonderzoek is nodig om methoden te ontwikkelen waarmee leraren in opleiding en in de praktijk toegerust kunnen worden met de competenties van expertleraren in het lesgeven aan leerlingen met emotionele en gedragsproblemen.

Begindatum en -tijd
19 oktober 2018 12:45
Einddatum en -tijd
19 oktober 2018 14:00
Promovendus
Svenja Buttner
Proefschrift
Identifying expert teachers of students with emotional and behavioral difficulties. Does personality contribute to a teacher's X-Factor?
Promotor(es)
Bram Orobio de Castro
Co-promotor(es)
Jan Bijstra