Promotie: Wearable wireless continuous vital signs monitoring on the general ward: a technological innovation in nursing

Promotie van Jobbe Pierre Lucien Leenen

tot

Patiënten op de verpleegafdeling van het ziekenhuis hebben een risico op complicaties, vaak gepaard gaande met afwijkingen in vitale functies. Helaas is de huidige standaard handmatige methode voor het intermitterend meten van vitale functies niet optimaal, welke kan leiden tot late herkenning en behandeling van complicaties, soms met ernstige gevolgen zoals intensive care opname en zelfs overlijden. Een mogelijke oplossing hiervoor zijn draagbare, draadloze sensoren, die continu de vitale functies kunnen monitoren (CMVF), maar grootschalige evaluatie en succesvolle implementatie hiervan zijn nog niet gerapporteerd.

Dit proefschrift beoogt inzicht te krijgen in de essentiële elementen van CMVF-systemen, de cruciale aspecten van het implementatieproces en mogelijke voordelen van dergelijke systemen voor de patiëntenzorg, met name vanuit perspectief van de verpleegkundige, als opmaat voor verdere ontwikkeling en toekomstige implementaties.

De resultaten illustreren de complexiteit van het invoeren van CMVF op verpleegafdelingen en onderstrepen de noodzaak voor verdere ontwikkeling en onderzoek om daadwerkelijke klinische waarde en kosteneffectiviteit te kunnen aantonen. Vanwege de actuele nog prille ontwikkelingsfase van de technologie blijft grootschalige implementatie in de klinische praktijk een grote uitdaging. We tonen aan dat verpleegkundigen hierbij een essentiële rol vervullen.

Naar verwachting zal de technologie voor continue monitoring in de komende jaren zich verder  ontwikkelen, zodat uiteindelijk alle relevante vitale functies onafgebroken kunnen worden gevolgd, software naadloos kan integreren in ICT-systemen en gepersonaliseerde klinische beslissingsondersteuning kunnen bieden. Mits adequaat geïmplementeerd, beloven dergelijke zich ontwikkelende systemen een aanzienlijke verbetering van de toekomstige kwaliteit, veiligheid en efficiëntie van de patiëntenzorg, zowel binnen als ook buiten het ziekenhuis.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29 & online (livestream link)
Promovendus
J.P.L. Leenen
Proefschrift
Wearable wireless continuous vital signs monitoring on the general ward: a technological innovation in nursing
Promotor(es)
prof. dr. L. Schoonhoven
prof. dr. C.J. Kalkman
Co-promotor(es)
dr. G.A. Patijn