tot

Promotie: Waarschijnlijkheidsmodel helpt bij vroege detectie infectieziekten

Promovendus Steven Woudenberg ontwikkelde een systeem dat helpt bij het vroeg detecteren van infectieziekten. Hij richtte zich vooral op het vroeg detecteren van laag pathogene vogelgriep (LPAI). Verscheidene van deze technieken zijn echter ook bruikbaar voor de vroege detectie van vele andere ziekten, zowel bij dieren als bij mensen.

De vogelgriep komt jaarlijks enkele keren voor op pluimveebedrijven in Nederland. Vaak is het de laag-pathogene variant (LPAI), met weinig zichtbare symptomen. LPAI kan echter muteren naar een hoog-pathogene variant (HPAI), die zeer besmettelijk en dodelijk is, en gevaarlijk kan zijn voor mensen. In 2003 was in Nederland een uitbraak van hoog-pathogene vogelgriep, waarbij tientallen miljoenen dieren afgemaakt moesten worden. Ook in de winter van 2014 waren verschillende pluimveehouderijen besmet met het virus.

Om te voorkomen dat LPAI zich tot HPAI muteert, is het van groot belang om de laag-pathogene variant zo snel mogelijk te detecteren. Dit is lastig, omdat de symptomen van LPAI zeer mild zijn en ook door andere aandoeningen veroorzaakt kunnen worden. Woudenberg ontwikkelde een systeem ter ondersteuning van de dierenarts en van de pluimveehouder voor het inschatten van de aanwezigheid van een ziekte in de stal. Gebaseerd op de dagelijkse productiegegevens van een stal bekijkt het systeem of er afwijkingen die mogelijk wijzen op de aanwezigheid van een ziekte. Daarnaast ontwikkelde Woudenberg een probabilistisch model dat de dierenarts kan gebruiken als een second opinion bij het bezoek aan een pluimveehouderij met het oog op LPAI.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht
Promovendus
S.P.D. Woudenberg
Proefschrift
Bayesian Tools for Early Disease Detection
Promotor(es)
Linda C. van der Gaag