29 oktober 2019 van 10:30 tot 11:30

Promotie: Vroeg detectie van darmkanker: op weg naar betere surveillance

Darmkanker is een groot gezondheidsprobleem. In Nederland worden er ongeveer 14.000 nieuwe gevallen per jaar gediagnosticeerd. Het is daarmee de op één na meest voorkomende vorm van kanker. De ziekte ontstaat uit voorloper afwijkingen, poliepen genoemd, die naar schatting in 10 tot 15 jaar kunnen uitgroeien tot darmkanker. Tijdens een inwendig onderzoek van de darm (coloscopie) kunnen deze poliepen opgespoord en verwijderd worden. Als darmkanker in een vroeg stadium gediagnosticeerd wordt, is de ziekte meestal nog zeer goed te genezen is en de belasting van de behandeling minder hoog.

Aan mensen bij wie eerder darmkanker of voortgeschreden poliepen zijn gevonden, wordt geadviseerd zich te laten controleren en regelmatig een coloscopie te ondergaan. Het vervolgen van deze hoog-risico populatie wordt surveillance genoemd.

Dit proefschrift beoogt bij te dragen aan het verbeteren van surveillance strategieën voor de vroeg detectie van darmkanker. Enerzijds zijn moleculaire veranderingen onderzocht die geassocieerd zijn met de voortschrijding van poliep naar darmkanker. Door beter te snappen welke veranderingen in een poliep uiteindelijk tot kanker leiden, kunnen we wellicht in de toekomst preciezer voorspellen wie wel en niet een coloscopie moet krijgen. Anderzijds zijn er in dit proefschrift concrete alternatieve surveillance strategieën in de dagelijkse praktijk bestudeerd. In plaats van controle met een coloscopie, zouden er bijvoorbeeld onlastingstesten kunnen worden gebruiken om mensen te selecteren met een grote kans op darmkanker of voortgeschreden poliepen. Met de verworven inzichten komen we hopelijk dichter bij de implementatie van nieuwe surveillance strategieën, die het aantal onnodige coloscopieën verminderen en de kosteneffectiviteit van surveillance verbeteren.

Begindatum en -tijd
29 oktober 2019 10:30
Einddatum en -tijd
29 oktober 2019 11:30
Promovendus
Meta van Landschot
Proefschrift
Vroeg detectie van darmkanker: op weg naar betere surveillance
Promotor(es)
Prof. G.A. MeijerProf. E. Dekker
Co-promotor(es)
Prof. B. Carvalho
Entree
Gratis