31 augustus 2017 van 14:30 tot 15:30

Promotie: Vorm van casemanagement zoals het Emma Thuis team is van toegevoegde waarde in de kinderpalliatieve zorg

Het casemanagement van Emma Thuis team (ETt) is van toegevoegde waarde in de kinderpalliatieve zorg. Ouders van kinderen met een levensbedreigende of levensduurverkortende ziekte staan voor immense zorgopgaven waarbij zij baat kunnen hebben van casemanagement zoals dat wordt vormgegeven door dit eerste transmuraal opererende kinderpalliatieve zorgteam in Nederland.

Uit de evaluatie van het 3-jarige pilot project van het ETt blijkt dat ouders zich enorm gesteund voelen door dit team. Zij zien zich geholpen door het praktische support van Emma Thuis team, en bij de stroomlijning van stroperige procedures en de laagdrempelige consultatiemogelijkheden. Ook ervaren ouders dat er altijd expertise beschikbaar is voor hun vragen omtrent kleine en grote problemen en beslissingen. Doordat de casemanagers vanuit een academisch kinderziekenhuis in een transmuraal multidisciplinair team functioneren kennen zij het kind en gezin zowel in de ziekenhuiswereld als in de thuiswereld, en kunnen ze dichter op het ouderperspectief staan. Hierdoor is de slagkracht van het team om kwaliteit, continuïteit en coördinatie van kinderpalliatieve zorg te realiseren dat afgestemd is op de wensen en behoeften van het kind en ouders groter dan die van reguliere zorgprofessionals. Nieuwe vergelijkbare kinderpalliatieve teams zouden dan ook de volgende elementen moeten bevatten: proces-gerelateerde aspecten (bijv. één betrouwbaar aanspreekpunt, continuïteit van het team, coördinatie van zorg), praktische hulp en teamleden die naast ouders staan. Na alle inspanningen van het ETt om een betekenisvolle rol in de bestaande zorgstructuren te creëren, is er nu voldoende ruimte om inhoudelijk door te groeien. Dit kan gedaan worden door veelbelovende ontwikkelingen, zoals advance care planning, verder vorm te geven.

Begindatum en -tijd
31 augustus 2017 14:30
Einddatum en -tijd
31 augustus 2017 15:30
Promovendus
Lisa Verberne
Proefschrift
The value of case management in paediatric palliative care
Promotor(es)
Prof.dr. J.J.M. van DeldenProf.dr. M.A. Grootenhuis
Co-promotor(es)
dr. M.C. Karsdr. D.K. Bosman
Entree
Gratis