23 maart 2017 van 10:30 tot 11:30

Promotie: Voorspellen welke patiënten met gewrichtsreuma goed gaan reageren op de therapie

Verbetering is nodig in onderzoeksdesigns van studies die therapie-respons bij gewrichtsreuma of reumatoïde artritis (RA) proberen te voorspellen.

Ondanks een breed arsenaal aan middelen is de behandeling van RA uitdagend, aangezien de gekozen therapie niet altijd effectief genoeg de ontsteking remt, ofwel te veel bijwerkingen geeft. In dit geval dient er geswitcht te worden naar een ander middel met de hoop op een betere uitkomst. Omdat de effectiviteit van de therapie pas na minimaal drie maanden vast te stellen is, komt het voor dat patiënten die slecht reageren op de therapie voor langere periode een ongecontroleerde ziekte doormaken en dus kampen met (forse) ontstekingen, met gewrichtsschade tot gevolg. Idealiter zouden we bij voorbaat al willen weten welke patiënten goed dan wel slecht gaan reageren op de therapie om zo de beste behandeling te starten. Een bloedtest geeft dan bijvoorbeeld de kans op slagen weer van een therapie, zodat arts en patiënt een goede afweging voor al dan niet starten van de therapie kunnen maken. Dit zou het dagelijks functioneren en lange termijn uitkomsten van patiënten sterk kunnen verbeteren, met alle persoonlijke en maatschappelijke voordelen van dien.

Eerder onderzoek is er niet in geslaagd om betrouwbare voorspellers te vinden voor de therapierespons. Het huidige onderzoek vond enkele nieuwe en potentieel interessante biomarkers, maar deze konden niet gevalideerd worden in nieuwe patiënten. Er is waarschijnlijk een grote verandering in de onderzoeksstrategie nodig om klinisch relevante voorspellers te kunnen vinden.

Begindatum en -tijd
23 maart 2017 10:30
Einddatum en -tijd
23 maart 2017 11:30
Promovendus
Bart Cuppen
Proefschrift
Prediction of response to therapy in rheumatoid arthritis: lost in validation
Promotor(es)
Prof. Dr. F.P.J.G. LafeberProf. Dr. J.W.J. Bijlsma
Co-promotor(es)
R.D.E. Fritsch-StorkA.C.A. Marijnissen
Entree
Gratis