tot

Promotie: Voorspellen van ziekteactiviteit van kinderreumatologische aandoeningen en bijwerkingen van methotrexaat

In het eerste deel van de studie staat jeugdreuma centraal. Het is onbekend waarom kinderen deze ziekte krijgen en ook is het onmogelijk om te voorspellen hoe het beloop van de ziekte is. In een grote studie van Italiaanse en Nederlandse kinderen die tot twee jaar na het stellen van de diagnose gevolgd zijn, proberen we voorspellende factoren voor het beloop van de ziekte te vinden. Hierbij kijken we naar symptomen van de ziekte, een groot panel van ontstekingseiwitten in het bloed en de samenstelling van de darmbacteriën. Sommige van deze gegevens blijken voorspellend voor het beloop van de ziekte te zijn. Ook is de samenstelling van de darmbacteriën bij kinderen met jeugdreuma anders, in vergelijking met gezonde kinderen.

In het tweede deel bestuderen we juveniele dermatomyositis, een ziekte waarbij ontsteking aan de spieren leidt tot spierzwakte. Ook bij deze ziekte vinden we in een grote groep kinderen uit het Verenigd Koninkrijk enkele symptomen die vooral voorkomen bij kinderen met ernstigere ziekteactiviteit en dus mogelijk in de toekomst gebruikt kunnen worden om ziekteactiviteit te voorspellen.

Het laatste deel van de studie gaat over methotrexaat, een medicijn dat veel gebruikt wordt bij jeugdreuma en juveniele dermatomyositis. Ongeveer de helft van de kinderen blijkt last te hebben van methotrexaat intolerantie, maag- en darmklachten die ook voorkomen voordat het medicijn wordt ingenomen. Dit gebeurd vaker bij kinderen die het middel met een prikje krijgen, dan bij kinderen die het slikken. Het is helaas onmogelijk het optreden van methotrexaat intolerantie te voorspellen.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw
Promovendus
Pieter van Dijkhuizen
Proefschrift
Patterns, predictions, prognosis: Statistical models in paediatric rheumatologic diseases
Promotor(es)
Prof.dr. N.M. Wulffraat
Prof.dr. A. Martini
Co-promotor(es)
Dr. C. Malattia
Entree
Gratis
Aanmelden

Niet nodig

Meer informatie
Full text via Utrecht University Repository