11 januari 2019 van 14:30 tot 15:30

Promotie: Vooroordelen vormen obstakel voor succesvol personeelsbeleid voor 50+’ers

Personeelsbeleid kan 50+’ers ondersteunen in het langer doorwerken, maar veel oudere werknemers kunnen, mogen of willen het niet gebruiken. De kosten-batenafwegingen die werkgevers maken, pakken soms slecht uit voor 50+’ers, maar ook leeftijdsdiscriminerende stereotypen en normen van werkgevers en werknemers zijn een groot obstakel. Dat schrijft Jelle Lössbroek in zijn proefschrift.

Kosten-batenafwegingen en zulke vooroordelen lijken onafhankelijk van elkaar te werken: leeftijdsdiscriminatie verkleint de kans op een baan, zelfs voor de gezondste, productiefste, meest ervaren kandidaat. Ook draagt het eraan bij dat organisaties minder trainingen en ander activerend beleid aanbieden aan 50+’ers. En als ze het al doen, wordt het minder gebruikt. Het aanbod en gebruik van uitfaserend beleid, zoals extra vakantiedagen, wordt niet door leeftijdsdiscriminatie beïnvloed.

Hoewel gender niet van invloed lijkt te zijn op de aannamekansen, is onder oudere werknemers de positie van vrouwen problematischer dan die van mannen. Vrouwelijke 50+’ers volgen even vaak een opleiding (bijvoorbeeld een Master) als mannelijke 50+’ers, maar mannen krijgen vaker alles vergoed door hun werkgever; vrouwen betalen het vaker zelf. Leeftijdsdiscriminatie treft oudere vrouwen extra hard, en onder vrouwelijke managers is het genderverschil in training zelfs groter dan onder mannelijke managers.

Lössbroeks kwantitatieve onderzoek is gebaseerd op enquêtes onder managers en werknemers in dertien Europese landen. Leeftijdsdiscriminatie komt overal voor, maar is het sterkst in Oost-Europa. Daarnaast komt het sterker voor in sectoren als transport en maakindustrie dan in hoger onderwijs of telecommunicatie.

Begindatum en -tijd
11 januari 2019 14:30
Einddatum en -tijd
11 januari 2019 15:30
Promovendus
Jelle Lössbroek
Proefschrift
Turning grey into gold. Employer-employee interplay in an ageing workforce
Promotor(es)
Prof. dr. ir. Tanja van der LippeProf. dr. Joop Schippers
Co-promotor(es)
dr. Bram Lancee