11 mei 2015 van 12:45 tot 14:00

Promotie: Visuele illusie kan balans verstoren

Normaliter kunnen mensen in een drukke straat lopen zonder tegen andere mensen of objecten op te botsen. Ook is het geen probleem om over hobbelige paden te lopen zonder te vallen. Om dit mogelijk te maken verwerken de hersenen allerlei signalen die afkomstig zijn van verschillende zintuigen.

Als de signalen afkomstig van het visuele systeem aangeven dat iemand zich door de omgeving verplaatst terwijl hij in feite stilstaat, krijgt hij het gevoel dat hij zelf door de omgeving beweegt. Door dit gevoel van zelfbeweging gaan stilstaande mensen een bepaalde kant op hellen. Deze beweging van het lichaam wordt ook wel houdingszwaai genoemd en kan gemeten worden door de verschuiving van het drukpunt van een persoon te bepalen: iemand die naar voren helt heeft meer druk op de tenen en hetzelfde geldt voor de hak van de voet als iemand naar achteren leunt. 

In haar proefschrift onderzocht Vivian Holten of houdingszwaai alleen ontstaat als er een visuele beweging in de omgeving waarneembaar is of dat ook een illusoire beweging, zonder dat er een externe prikkel is, voor houdingszwaai kan zorgen. Dit laatste blijkt het geval te zijn. Holten toont dus aan dat niet alleen visuele stimulatie, maar ook een interne representatie hiervan in de hersenen aanleiding kan geven tot een balansverstoring. Ze laat dus zien dat er hoogstwaarschijnlijk geen directe stimulus-respons relatie is tussen de visuele stimulatie en de balansverstoring die hierdoor optreedt, en dat interacties tussen het visuele systeem en het evenwichtssysteem beïnvloed worden door een interne representatie van visuele beweging.

Begindatum en -tijd
11 mei 2015 12:45
Einddatum en -tijd
11 mei 2015 14:00
Promovendus
Vivian Holten
Proefschrift
The influence of visual stimuli on posture
Promotor(es)
Frans Verstraten
Co-promotor(es)
Maarten van der SmagtStella Donker