Promotie: Virus and Host Factors Regulating the Release of Extracellular Vesicle-enclosed Picornaviruses

tot

Samenvatting proefschrift

Continue uitwisseling van informatie is een vereiste voor de nauwe samenwerking tussen cellen. Op dezelfde wijze waarop wij informatie delen via social media of het sturen van emails, sturen cellen status updates en instructies naar (omliggende) buren via het uitwisselen van kleine, membraangebonden blaasjes, genaamd “extracellulaire vesicles” (EVs). Hoewel de communicatie via EVs normaalgesproken bijdraagt aan het behouden van balans, kunnen EVs ook bijdragen aan ziekteprocessen. In de laatste jaren is aangetoond dat virusdeeltjes kunnen worden opgenomen in de EVs die worden uitgewisseld tussen cellen. Dit proces is vergelijkbaar met een computervirus verstopt in een email, en dient hetzelfde doel: het virus een alternatieve mogelijkheid geven om zich te verspreiden, en tegelijkertijd buiten bereik stellen van afweersystemen. In dit proefschrift is onderzocht hoe de EV-productie van een cel verandert tijdens virusinfectie, en welke eiwitten binnen het virus en de gastheercel hierbij een belangrijke rol spelen. Onze resultaten geven inzicht in een tot nog toe onbekend level aan heterogeniteit binnen de virus-bevattende EVs die vrijkomen tijdens infectie. We laten zien dat de verspreiding van virussen via EVs wordt bevorderd door drastische veranderingen in het aantal en type EVs dat een cel produceert, waaronder de activatie van nieuwe cargo sorteringsroutes. Tot slot laten wij zien dat deze veranderingen tot stand komen door een samenspel tussen de activiteit van specifieke virale eiwitten en cellulaire stress responsen. Deze resultaten geven voor het eerst inzicht in de interacties tussen virus en gastheer die bepalen in welke vorm, en mate, virussen worden verspreid via EVs.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Het Academiegebouw (Domplein 29) en digitaal
Promovendus
K.A.Y. Defourny
Proefschrift
Virus and Host Factors Regulating the Release of Extracellular Vesicle-enclosed Picornaviruses
Promotor(es)
prof. dr. M.H.M. Wauben
prof. dr. F.J.M. van Kuppeveld
Co-promotor(es)
dr. E.N.M. Nolte - t Hoen