31 maart 2017 van 12:45 tot 13:30

Promotie: Vetmoleculen bestuderen voor beter klimaatbegrip

Promovenda Lisa Warden bestudeerde fossiele vetmoleculen uit de zeebodem en zette daarmee een belangrijke stap in het huidige klimaatonderzoek.

Door het klimaat van het verre verleden te bestuderen kunnen we veel leren over de effecten die de huidige klimaatverandering heeft op de aarde. Dit kan door middel van het bestuderen van wat er in het verleden leefde en altijd is behouden, zoals ringen van een boom, koralen, of fossiele eencellige organismen.

Klimaat is de bepalende factor van de lage zuurstofcondities in de Baltische Zee. Een stijging in temperatuur door wereldwijde klimaatverandering kan daarom desastreus zijn voor het ecosysteem. Warden onderzocht hoe effectief miljoenen jaren oude gefossiliseerde vetmoleculen van eencellige organismen in de zeebodem zijn om het klimaat van het verleden te bepalen.

Ze concludeert dat van alle bestudeerde soorten vetmoleculen degehydroxyleerde glycerol dialkyl glycerol tetraethers het meest effectief zijn om het vroegere klimaat van de Baltische Zee te bestuderen. Hiermee heeft ze een belangrijke schakel blootgelegd in het begrijpen van de effecten van de huidige klimaatverandering.

Begindatum en -tijd
31 maart 2017 12:45
Einddatum en -tijd
31 maart 2017 13:30
Promovendus
Lisa Warden
Proefschrift
Paleoenvironmental reconstructions in the Baltic Sea and Iberian Margin: Assessment of GDGTs and long-chain alkenones in Holocene sedimentary records
Promotor(es)
Prof. dr. ir. J.S. Sinninghe Damsté