16 januari 2017 van 14:30 tot 15:30

Promotie: Veterinaire zorg en welzijn in penseelapen

Jaco Bakker onderzocht hoe het welzijn van de penseelaap, of common marmoset (Callithrix jacchus) te verbeteren is. Deze penseelapen lijken immunologisch, genetisch en anatomisch gezien veel op de mens. Ook het ziekteverloop en symptomen van bepaalde ziekten en  aandoeningen bij de penseelaap komen overeen met die bij de mens. Hierdoor is het een geschikt diermodel voor bepaalde ziekten en de apen worden dan ook ingezet bij biomedisch onderzoek. Als de apen optimaal verzorgd worden en de beste veterinaire zorg krijgen, levert dat de betrouwbaarste resultaten op, waardoor minder dieren nodig zijn voor het onderzoek.

De promovendus registreerde onder andere de ultrasone vocalisaties die de apen onder bepaalde omstandigheden maken en bestudeerde of die iets zeiden over de gemoedstoestand en het welzijn van de dieren. Ook keek hij hoe lang het duurt voor de marmosets herstellen, nadat een telemetrische buikzender is ingebracht. Verder ging hij na of een nieuwe huisvesting van de fok-kolonie, waarvan verwacht werd dat die het welzijn zou verbeteren, opwoog tegen het theoretisch verhoogde risico op blootstelling aan ziekteverwekkers. Bakker geeft ook een overzicht van het normale skelet van een penseelaap en beschrijft ten slotte een onderzoek waarin de veiligheid en betrouwbaarheid van een sedatiemiddel, alleen en in combinatie met analgetica, wordt bepaald.

Begindatum en -tijd
16 januari 2017 14:30
Einddatum en -tijd
16 januari 2017 15:30
Promovendus
J. Bakker
Proefschrift
Veterinary care and welfare management in common marmosets
Promotor(es)
prof.dr. R.E. Bontrop
Co-promotor(es)
dr. J. Langermans