5 februari 2015 van 14:30 tot 15:30

Promotie: Veterinaire aspecten van Q-koorts-uitbraak

Onderzoek naar aanleiding van de Q-koorts-uitbraak in Nederland (2005-2012) heeft ons veel geleerd over deze aandoening. René van den Brom onderzocht de diergeneeskundige aspecten van die uitbraak. Zijn er, met de toegenomen kennis over Q-koorts, preventieve maatregelen te nemen? Is een betere controle mogelijk?
Resultaten van serologisch onderzoek en onderzoek van tankmelkmonsters bevestigen de rol van melkgeitenbedrijven als de meest waarschijnlijke oorzaak van de uitbraak van Q-koorts. Tankmelkonderzoek werd gebruikt om bedrijven vrij te kunnen verklaren van Coxiella burnetii, de bacterie die Q-koorts veroorzaak maar de uitkomsten daarvan werden vervolgens gebruikt om onderscheid te kunnen maken tussen bedrijven met en zonder uitscheidende dieren.

De rol van op het land verspreide geitenmest lijkt een ondergeschikte rol in de humane Q-koorts uitbraak te hebben gespeeld. Vaccinatie van geiten is een zeer effectieve maatregel gebleken om uitscheiding van C. burnetii tegen te gaan. Besmetting met de bacterie onder dierenartsen werkzaam in de sector landbouwhuisdieren blijkt  veel voor te komen, ondanks dat er maar zelden ziekteverschijnselen ten gevolge van Q-koorts worden vastgesteld. Tot slot is niet bekend wat het kwantitatieve effect is geweest van elk van de geïmplementeerde maatregelen.

Begindatum en -tijd
5 februari 2015 14:30
Einddatum en -tijd
5 februari 2015 15:30
Promovendus
René van den Brom
Proefschrift
Veterinary aspects of a Q fever outbreak in the Netherlands between 2005 and 2012
Promotor(es)
Prof. dr. J.A. Stegeman
Co-promotor(es)
Dr. P. Vellema