25 oktober 2019 van 12:45 tot 13:45

Promotie: Verslechterde gezondheidstoestand bij vrouwen en arbeidsdeelname

Op vrijdag 25 oktober om 12.45 uur zal Zornitza Kambourova haar proefschrift Women’s Adverse Health Events and Labor Market Participation verdedigen. 

Wat zijn de gevolgen van een ernstige ziekte op de loopbaan van vrouwen? Promovenda Zornitza Kambourova ontdekte dat na een ernstig gezondheidsprobleem vrouwen met een vast arbeidscontract vaker in dienst blijven in vergelijking met vrouwen met een tijdelijk contract. Dat veranderingen in salaris afhingen van de specifieke gezondheidsproblemen die zij ervoeren. En: dat bijvoorbeeld het Bevolkingsonderzoek Borstkanker niet alleen helpt de ziekte vroeg op te sporen maar ook een positieve invloed heeft op de werkgelegenheid daarna. Toegang tot het screeningprogramma voor borstkanker leidt tot een hogere kans op werk na de diagnose van borstkanker. Bovendien vermindert dit programma de sterfte onder vrouwen bij wie de diagnose wordt gesteld.

Chronische ziekte negatief effect op loonontwikkeling

Een andere interessant conclusie die Kambourova trekt, is dat de veranderingen in de werkgelegenheid vergelijkbaar waren tussen verschillende soorten gezondheidsproblemen, maar de veranderingen in het salaris wel afhingen van de soorten gezondheidsproblemen die de gediagnosticeerde vrouwen ervoeren. In het geval van een chronisch karakter van de ziekte was het effect op de loonontwikkeling verhoudingsgewijs negatief.

Relatie tussen inkomen en zorg

Wat betreft de aanpassingen van de mannelijke echtgenoten van de vrouwen, laten de resultaten van het onderzoek van Kambourova zien dat zij minder gaan werken om de vrouwen zorg te kunnen bieden, ook al kunnen ze zorgverlof opnemen. Dat suggereert dat het wettelijk toegestane zorgverlof niet voldoende is.

Bovendien trof de onderzoeker een nieuw sociaal fenomeen aan in de zorg voor vrouwen die werden gediagnosticeerd met borstkanker. Daar was alleen sprake van in de families waarin de vrouw werkte voorafgaand aan de diagnose borstkanker. Tijdens de periode van ziekteverlof was er dus sprake van inkomensvervanging. 

Zornitza Kambourova is consultant bij Quint en als promovenda verbonden aan de Utrecht University School of Economics (U.S.E.).

Begindatum en -tijd
25 oktober 2019 12:45
Einddatum en -tijd
25 oktober 2019 13:45
Promovendus
Z.V. Kambourova
Proefschrift
Women’s Adverse Health Events and Labor Market Participation
Promotor(es)
Prof. dr. W.H.J. Hassink
Co-promotor(es)
Dr. A.S. Kalwij