19 juni 2018 van 16:15 tot 17:15

Promotie: Verschillen in de effectiviteit van antibiotica profylaxe bij Europese IC patiënten

Voor het eerst is op grote schaal onderzoek gedaan naar de effectiviteit van antibiotica profylaxe bij Europese IC patiënten. In Nederland worden twee behandelingen, SDD en SOD, gebruikt als standaard zorg voor intensive care patiënten omdat uit eerdere studies gebleken is dat zij infecties kunnen voorkomen en de overleving van IC patiënten verbeteren. In het buitenland worden de behandelingen nauwelijks gebruikt, met name omdat bewijs voor effectiviteit ontbreekt en er weinig ervaring is in landen waar antibiotica resistentie vaker voorkomt dan in Nederland. De vrees bestaat dat veelvuldig gebruik van antibiotica zal leiden tot een verdere toename van resistentie.

In het onderzoek dat beschreven staat in dit proefschrift werden de effectiviteit en veiligheid van SDD en SOD onderzocht bij 8665 IC patiënten op 13 intensive care afdelingen buiten Nederland. Zij ontvingen antibiotica profylaxe in de mond en darm (SDD), in de mond (SOD) of een alternatief bestaande uit chloorhexidine mondwater. Het optreden van bloedbaan infecties en sterfte werd vergeleken met de gebruikelijk behandeling zonder SDD, SOD of chloorhexidine.  

Hoewel er een tendens bestond naar minder bloedbaan infecties tijdens SDD en SOD, was dit verschil niet statistisch significant. De drie behandelingen hadden eveneens geen effect op de overleving van IC patiënten. Anderzijds was er geen toename van antibiotica resistentie gedurende de studie en lijkt het toedienen van antibiotica in de darm dus veilig.

Er is geen eenduidige verklaring voor het verschil in effectiviteit in Nederland en het buitenland aan te wijzen en dit zal verder onderzocht worden in de beschikbare gegevens. Vooralsnog lijkt SDD een behandeling te blijven die alleen in Nederland tot de standaard zorg behoort.

Begindatum en -tijd
19 juni 2018 16:15
Einddatum en -tijd
19 juni 2018 17:15
Promovendus
Bastiaan Wittekamp
Proefschrift
Decontamination strategies in ICU – a European perspective
Promotor(es)
Prof. M.J.M. Bonten
Entree
Gratis