tot

Promotie: Verpleegkundige zorg voor mensen met COPD in de eerste lijn vanuit een biopsychosociaal perspectief bekeken

COPD is een chronische longziekte die niet genezen kan worden. Er kan wel geprobeerd worden de gevolgen die voor iedereen verschillend zijn, te verminderen. Voor veel mensen heeft COPD een grote invloed op hun dagelijkse activiteiten en hun kwaliteit van leven.

Verpleegkundigen kunnen mensen met COPD begeleiden in het omgaan met de gevolgen van de ziekte. Tot op heden zijn daar geen duidelijke richtlijnen voor beschikbaar.

Saskia Weldam zocht in haar onderzoek naar aanknopingspunten om een verpleegkundig stappenplan te ontwikkelen voor de begeleiding van COPD patiënten. Het bleek dat ziektepercepties (gedachten over de ziekte), depressieve symptomen en ervaren kortademigheid van invloed zijn op de kwaliteit van leven. Met deze kennis ontwikkelde ze een stappenplan. In dit stappenplan staat beschreven hoe verpleegkundigen in drie gesprekken aandacht kan hebben voor ziektepercepties. In een vervolg onderzoek bekeek ze of het gebruik van dit stappenplan de dagelijkse activiteiten en kwaliteit van leven van mensen met COPD kan verbeteren. Helaas verbeterden deze niet. Mensen met COPD waardeerden de begeleiding echter wel. Zij voelden zich gehoord en erkend in hun situatie. Door de begeleiding waren zij zich meer bewust van hun situatie en gingen meer dingen doen om hun gezondheid te verbeteren. De verpleegkundigen waren ook  positief over het stappenplan. Het was voor het eerst dat zij iets in handen waarmee ze aandacht konden geven aan ziektepercepties en individuele verschillen. Het is belangrijk dat verpleegkundigen deze individuele verschillen herkennen door te vragen naar ziektepercepties.

Het is van essentieel belang dat verpleegkundigen en wetenschappers gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen om discussie te voeren over de wetenschappelijke onderbouwing van de verpleegkundige COPD zorg en de wijze waarop individuele verschillen gemeten kunnen worden. 

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw
Promovendus
Saskia Weldam
Proefschrift
Primary care nursing for COPD patients: a biopsychosocial perspective
Promotor(es)
Prof. dr. JWJ Lammers
Prof. dr. MJ Schuurmans
Entree
Gratis
Aanmelden

Niet nodig