31 augustus 2017 van 10:30 tot 11:30

Promotie: Verpleegkundige psychosociale nazorg effectief voor hoofd-hals kankerpatiënten

Een psychosociale interventie geleid door getrainde verpleegkundigen en gecombineerd met de reguliere medische nazorg voor hoofd-hals kankerpatiënten is effectief gebleken in het verminderen van depressieve symptomen en het verbeteren van kwaliteit van leven. Het onderzoek laat zien dat directe psychosociale nazorg en een persoonlijke en actieve benadering nodig lijkt te zijn voor hoofd-hals kankerpatiënten.

Hoofd-hals kanker en de behandeling ervan resulteert vaak in langdurige fysieke problemen zoals een droge mond, moeite met eten, gezichtsverlamming en/of veranderde functie van de schouder. Deels vanwege deze aanhoudende problemen hebben hoofd-hals kankerpatiënten een verhoogde kans op depressieve symptomen of een lagere kwaliteit van leven. Voor eenderde van de patiëntengroep die bij aanvang van het onderzoek een verhoogd niveau van depressieve symptomen had, bleek dit effect nog sterker. 
De interventie bestond uit zes counseling gesprekken van 45-60 minuten die werden gegeven gedurende één jaar na de behandeling. Vervolgens onderzocht Van der Meulen - de Goey of een minder intensieve interventie hetzelfde effect kon sorteren. Deze interventie met 3-4 gesprekken van 20 minuten die werden gegeven gedurende één jaar bleek geen effect te hebben. De patiënten met een verhoogd niveau van depressieve symptomen bij aanvang van het onderzoek stopte eerder met deze interventie. Hoewel de huidige tendens in de Nederlandse ziekenhuizen is om een screening op psychosociale problemen uit te voeren met een mogelijkheid tot verwijzing naar andere hulpverleners, lijken hoofd-hals kankerpatiënten geen baat te hebben bij een laag-intensieve interventie of bij alleen een verwijzing. Directe psychosociale nazorg en een persoonlijke en actieve benadering lijkt nodig te zijn. Vervolgonderzoek is nodig om interventies op maat te kunnen aanbieden voor hoofd-hals kankerpatiënten met verschillende niveaus van psychosociale problemen.

Begindatum en -tijd
31 augustus 2017 10:30
Einddatum en -tijd
31 augustus 2017 11:30
Promovendus
Ingeborg van der Meulen - de Goeij
Proefschrift
Nurse-led psychosocial interventions in follow-up care for head and neck cancer patients
Promotor(es)
Prof. dr. R. Koole
Co-promotor(es)
Dr. W.J.G. RosDr. M.A. May - de Groot
Entree
Gratis
Meer informatie
Volledig proefschrift