13 december 2018 van 12:45 tot 13:45

Promotie: Verhindering van de lokalisatie van het ‘chromosomal passenger complex’ op de centromeer verstoort de chromosoom segregatie tijdens mitose

Het ‘chromosomal passenger complex’ (CPC) speelt een cruciale rol bij de verdeling het erfelijke materiaal (DNA) over de twee nieuw gevormde cellen tijdens de celdeling. Er werd lang gedacht dat de specifieke lokalisatie van het CPC belangrijk is voor deze functie. Echter is recentelijk duidelijk geworden dat het CPC deze taak ook naar behoren kan uitvoeren als het op een andere plek geconcentreerd wordt. De eiwitten Haspin en Bub1 zijn belangrijk voor de lokalisatie van het CPC en het uitschakelen van één van deze eiwitten zorgt voor een dramatische verandering in CPC-lokalisatie. We hebben aangetoond dat de verdeling van het DNA desondanks goed uitgevoerd kan worden tijdens een celdeling die verder normaal verloopt. Het inactiveren van beide eiwitten verstoort echter wel de verdeling van het DNA.

Een ongelijke verdeling van het DNA tijdens de celdeling komt vaak voor in kankercellen. We hebben onderzocht of veranderingen, ofwel mutaties, in één van de componenten van het CPC (Borealin) die in tumoren zijn gevonden fouten in de verdeling van het DNA kunnen veroorzaken. We ontdekten dat een aantal mutaties inderdaad de werking van het CPC verstoren, waardoor fouten in de verdeling van het DNA optreden. Echter is in tumor-cellen niet 100% van het aanwezige Borealin gemuteerd, maar is er ook nog normaal Borealin aanwezig. In deze situatie blijkt de resterende hoeveelheid normaal Borealin voldoende om de verdeling van het DNA goed te laten verlopen. Waarschijnlijk zijn de mutaties in Borealin dus niet de oorzaak van ongelijke verdeling van het DNA in tumoren.

Begindatum en -tijd
13 december 2018 12:45
Einddatum en -tijd
13 december 2018 13:45
Promovendus
Sanne Hindriksen
Proefschrift
Chromosome segregation fidelity in mitosis: Consequences of a crippled CPC
Promotor(es)
S.M.A. LensM.A. Hadders
Entree
Gratis