12 oktober 2017 van 12:45 tot 13:45

Promotie: Verbeteren van kankertherapieën door het ontrafelen van resistentie tegen geneesmiddelen

Wetenschappers zijn steeds beter in staat om de genetische veranderingen in een tumor in kaart te brengen. Dit heeft geleid tot het gebruik van doelgerichte therapieën die zijn afgestemd op de individuele patiënt. Helaas blijkt het effect op de langdurige overleving van kankerpatiënten voor veel van deze medicijnen beperkt. Promovendus Diede Brunen heeft onderzocht hoe resistentie tegen kankermedicijnen ontstaat en hoe we deze kennis kunnen gebruiken om doelgerichte medicatie te verbeteren. 

Wanneer een bepaald groeisignaal in een tumor geremd wordt door middel van doelgerichte medicijnen kan de tumor alternatieve ‘resistentieroutes’ activeren die de groei en overleving in stand houden. Met behulp van genetische technieken is het mogelijk om deze routes in kaart te brengen. Daarnaast is het mogelijk om moleculaire biomarkers te ontdekken die voorspellen of een patiënt wel of geen baat heeft bij een bepaalde therapie. Om ongevoeligheid te voorkomen is het noodzakelijk om combinaties van medicijnen te gebruiken die zowel de primaire als resistentie groeisignalen blokkeren. De onderzoeker heeft deze technieken onder andere gebruikt om resistentie tegen PIM-kinase remmers in acute myeloïde leukemie (AML) en neuroblastoma te ontrafelen. Deze bevindingen dragen mogelijk bij aan de ontwikkeling van meer succesvolle combinatietherapieën.

Begindatum en -tijd
12 oktober 2017 12:45
Einddatum en -tijd
12 oktober 2017 13:45
Promovendus
Diede Brunen
Proefschrift
Improving cancer therapy through unraveling drug resistance
Promotor(es)
René Bernards
Entree
Gratis