15 november 2018 van 16:15 tot 17:15

Promotie: Verbeteren van de uitkomsten van de totaal extraperitoneale (TEP) liesbreukcorrectie

De liesbreukcorrectie is de meest uitgevoerde electief chirurgische ingreep wereldwijd. Na verschillende ontwikkelingen in hersteltechnieken, worden de technieken met gebruik van mat gezien als de gouden standaard. De populariteit van de endoscopische technieken neemt toe, in verband met een sneller herstel en een lagere kans op het ontwikkelen van chronische pijn. De  onderzoeksresultaten van dit proefschrift zijn verkregen in een groot expertisecentrum voor liesbreukchirurgie waarbij de endoscopische totaal extraperitoneale (TEP) liesbreukcorrectie de eerste behandelkeuze is. Vele aspecten van de behandeling van een liesbreuk worden beschreven, variërend van diagnostiek en indicatiestelling tot postoperatieve uitkomsten en kosten van de TEP.

Momenteel vindt er relatieve overdiagnostiek middels echografie in verband met verdenking op een liesbreuk in de eerste lijn plaats.  In het geval van liespijn en een klinisch occulte liesbreuk dient de voorkeursbehandeling (operatie danwel afwachtend beleid) nog vastgesteld te worden, het protocol van een multicenter gerandomiseerde studie omtrent dit vraagstuk wordt beschreven. Dit proefschrift toont aan dat de TEP procedure met versteviging van de achterwand van het lieskanaal een gunstig effect heeft in atleten met ‘inguinal disruption’.  Ter verbetering van de resultaten van de TEP liesbreukcorrectie wordt het gebruik van lichtgewicht matten afgeraden, daar zij de kans op een recidief vergroten. Daarnaast is het van belang fixatie te overwegen in grote, mediale en bilaterale defecten ter verkleining van de kans op een recidief. Een bilaterale TEP procudure kan veilig worden uitgevoerd zonder nadelige effecten op de fertiliteit in mannen van vruchtbare leeftijd. Een kostenanalyse die de ‘single-visit’ (diagnostiek en behandeling in één dag) TEP met de reguliere TEP procedure vergelijkt, toont een aanzienlijke kostenbesparing, met name vanuit maatschappelijk oogpunt.

Begindatum en -tijd
15 november 2018 16:15
Einddatum en -tijd
15 november 2018 17:15
Promovendus
Marleen Roos
Proefschrift
Improving TEP inguinal hernia repair
Promotor(es)
Prof. Dr. I.H.M. Borel Rinkes
Co-promotor(es)
Dr. J.P.J. BurgmansDr. E.J.M.M. Verleisdonk
Entree
Gratis
Meer informatie
Volledig proefschrift