21 april 2017 van 10:30 tot 11:15

Promotie: Veerkracht bij jonge vluchtelingen

Jonge (adolescente) vluchtelingen en asielzoekers hebben vaak meerdere traumatische ervaringen. Als gevolg daarvan rapporteren zij herbelevingen, slaapproblemen en vermijdingsgedrag. Daar komt nog eens de extra spanning bij als gevolg van het lange wachten op een mogelijke verblijfsstatus. Het onzekere toekomstperspectief trekt een sterke wissel op hun kwaliteit van leven. 

De ontwikkelingskansen van deze jongeren gedurende hun asielprocedure verdienen beslist meer aandacht, zo stelt promovenda Marieke Sleijpen. Maar de betreffende groep is daarom niet louter als hulpbehoevend te beschouwen, want deze jongeren vertonen tevens een hoog niveau aan (individuele) veerkracht en er is wel degelijk sprake van persoonlijke groei. In haar proefschrift toont Sleijpen aan dat jonge vluchtelingen onder meer een hoge mate aan eigen verantwoordelijkheid laten zien. Ze zijn gefocust op presteren op school en proberen hun toekomst in de nieuwe maatschappij betekenisvol vorm te geven.

Om een goed beeld te krijgen van wat aan veerkracht bij jonge vluchtelingen bijdraagt, zijn in haar proefschrift de gegevens geïntegreerd van kwalitatieve en kwantitatieve studies. De resultaten tonen de sterke verwevenheid van individuen met hun sociale context en laten zien dat veerkracht daarbij gevormd wordt in een aan context en tijd gebonden dynamisch proces, en niet bepaald als een persoonseigenschap beoordeeld moet worden. In dat specifieke proces heeft niet elke jongere evenveel profijt van beschermende factoren en er bestaan beduidende verschillen in risiconiveaus. Sleijpen sluit haar proefschrift af met een kritische reflectie op de bruikbaarheid van het concept ‘veerkracht’, zowel in onderzoek als in de praktijk van het werken met deze jonge vluchtelingen.

Begindatum en -tijd
21 april 2017 10:30
Einddatum en -tijd
21 april 2017 11:15
Promovendus
Marieke Sleijpen
Proefschrift
Crossing borders: Trauma and resilience in young refugees
Promotor(es)
Prof. dr. R.J. Kleberdr. G.T.M. Moorendr. H.R Boeije