Promotie: Van geboorte tot zelfstandig lopen

tot

Promotieonderzoek van Marike Boonzaaijer: From birth to independent walking: Gross motor trajectories of infants captured by home video's made by parents.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, en online (link)
Promovendus
Marike Boonzaaijer
Proefschrift
From birth to independent walking: Gross motor trajectories of infants captured by home video's made by parents
Promotor(es)
prof. dr. M.J. Jongmans
Co-promotor(es)
dr. M.J.M. Volman
dr. J. Nuysink