Promotie: Unruptured intracranial aneurysms: balancing risks and benefits of preventive treatment

Promotie van Annechien Mijna Algra

tot

Een hersenaneurysma is een uitstulping in de slagaders van de hersenen. Als een hersenaneurysma barst, ontstaat een subarachnoïdale bloeding, een type hersenbloeding met een hoge kans op overlijden of invaliditeit. Om barsten te voorkomen kunnen hersenaneurysma’s preventief via de lies (endovasculair) of via een luik in de schedel (neurochirurgisch) worden behandeld.

In het eerste deel van dit proefschrift beschrijven we de huidige behandelrisico’s na preventieve aneurysmabehandelingen. Met een groep van internationale aneurysma-experts hebben we twee risicoscores ontwikkeld om de kans op neurologische complicaties beter te kunnen voorspellen. Voor dit onderzoek verzamelden we gegevens uit 10 ziekenhuizen in Europa, Noord-Amerika en Azië. Op basis van een combinatie van zeven patiënt-, aneurysma- en behandelkenmerken kan er met de risicoscores een betere individuele inschatting gemaakt worden van het risico op complicaties. De behandelrisico’s die we vonden zijn hoger dan de eerder beschreven risico’s. Daar is een verklaring voor. Eerdere onderzoeken keken alleen naar complicaties met zeer ernstige gevolgen (dood of afhankelijkheid), terwijl wij ook behandelcomplicaties met niet-permanente neurologische uitval meetelden.

Het tweede deel van dit proefschrift beschrijft de kwaliteit van leven bij patiënten met en zonder een preventieve aneurysmabehandeling in het eerste jaar na diagnose. We vonden dat patiënten die behandeld werden meer beperkingen ervoeren in de herstelperiode, maar dat hun kwaliteit van leven daarna geleidelijk toenam. Voor patiënten zonder behandeling trad de grootste verbetering in kwaliteit van leven op direct na het bezoek aan het aneurysmaspreekuur. De belangrijkste voorspeller voor een verminderde kwaliteit van leven na diagnose was een ongunstige coping stijl.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29 & online (via link)
Promovendus
A. M. Algra
Proefschrift
Promotie: Unruptured intracranial aneurysms: balancing risks and benefits of preventive treatment
Promotor(es)
prof. dr. G.J.E. Rinkel
Co-promotor(es)
dr. ir. J.P. Greving
dr. M.D.I. Vergouwen