25 april 2019 van 12:45 tot 13:45

Promotie: Understanding Epstein-Barr virus infection through genetic screens

Het Epstein-Barr virus (EBV) veroorzaakt levenslange infecties in ongeveer 95% van de volwassen populatie wereldwijd en is sterk geassocieerd met het ontstaan van een aantal vormen van kanker. Om levenslange infectie in het menselijk lichaam mogelijk te maken, manipuleert en ‘kaapt’ het virus gastheercellen om zichzelf te vermenigvuldigen. Hierbij ontstaan complexe interacties tussen eiwitten, RNA en DNA van de gastheer en het virus. Het merendeel van deze interacties, zijn tot op heden niet geïdentificeerd. 

In het onderzoek, beschreven in dit proefschrift, hebben we onze kennis aangaande EBV-biologie verbreed door gastheereiwitten te identificeren die een essentiële rol spelen gedurende infectie in humane cellen. Ten eerste hebben we onderzocht of EBV microRNAs betrokken zijn bij het dempen van antivirale immuunreacties. Door specifieke remmers te gebruiken om microRNAs uit te schakelen, hebben we EBV miR-BART16-5p geïdentificeerd als directe remmer van type I interferon signalering, een belangrijke component van ons aangeboren antivirale immuunsysteem. EBV gebruikt miR-BART16-5p om de afweerreactie tegen virus-geïnfecteerde cellen te onderdrukken en zo overleving van het virus te bevorderen. 
Vervolgens hebben we systematisch elk individueel gen binnen het humane genoom uitgeschakeld in B-cellen, cellen waarin EBV levenslange infecties veroorzaakt, en het effect op virusinfectie bestudeerd. Hieruit bleek dat ongeveer 20 genen betrokken zijn bij het infectieproces, aangezien na inactivatie van deze genen cellen beschermd bleken tegen het binnentreden van EBV. Door deze virus-gastheer interacties te ontcijferen verbreden we onze kennis aangaande EBV-infectie, hetgeen essentieel is voor de ontwikkeling van nieuwe antivirale strategieën.

Begindatum en -tijd
25 april 2019 12:45
Einddatum en -tijd
25 april 2019 13:45
Promovendus
Jasper Soppe
Proefschrift
Understanding Epstein-Barr virus infection through genetic screens
Promotor(es)
Prof. E.J.H.J. Wiertz
Co-promotor(es)
Prof. R.J. Lebbink
Entree
Gratis