12 februari 2019 van 16:15 tot 17:15

Promotie: Type 2 diabeteszorg en insulinebehandeling: persoonlijk, contextueel, en een beetje digitaal

In Nederland gebruiken veel mensen insuline om hun diabetes te regelen. Wereldwijd is men het erover eens dat zij zorg op maat moeten krijgen. Behandelaars moeten altijd rekening houden met de wensen, verwachtingen en behoeften van de patiënten en ook met hun omgeving. Wij onderzochten wat dat betekent voor mensen met type 2 diabetes en in hoeverre apps daarbij behulpzaam kunnen zijn.

Als huisartsen en praktijkondersteuners goed rekening houden met de leeftijd van patiënten en met de diabetesduur, dan kunnen de nadelige effecten van een behandeling beter in balans komen met de positieve effecten. Dat geldt vooral voor mensen ouder dan 70 jaar. Gelukkig houden in de acht landen van Europa die wij onderzochten al heel wat artsen (ook de Nederlandse) rekening met de leeftijd en de complicaties van hun patiënten bij het voorschrijven van insuline. Hoe tevreden iemand is met de insulinebehandeling blijkt samen te hangen met de uitleg en instructies die iemand gekregen heeft, maar ook met de bloedglucosewaarde. Mensen met type 2 diabetes die insuline spuiten zijn niet actiever bij hun diabetes betrokken dan mensen die alleen tabletten gebruiken. Het gebruik van smartphone apps leidt slechts tot een kleine daling van de bloedglucosespiegel. Dat gold ook voor de app die wij zelf hebben ontworpen. Wij stelden vast dat ook voor apps zorg op maat belangrijk is.

Samengevat: onze studies benadrukken de noodzaak voor een koerswijziging in de zorg voor mensen met type 2 diabetes die insuline moeten spuiten.

Begindatum en -tijd
12 februari 2019 16:15
Einddatum en -tijd
12 februari 2019 17:15
Promovendus
Anne Meike Boels
Proefschrift
Digital, contextual and personalised insulin management in type 2 diabetes - a utopian future?
Promotor(es)
Prof. dr. Guy Rutten
Co-promotor(es)
Dr. Rimke Vos
Entree
Gratis