21 januari 2020 van 14:30 tot 15:30

Promotie: Type 2 diabetes mellitus in patients at the memory clinic

In oudere populaties stijgt het aantal patiënten dat zowel type 2 diabetes mellitus (T2DM) als dementie heeft. Bovendien verhoogt T2DM het risico op mild cognitive impairment (MCI) en dementie. Wij bestudeerden in hoeverre clinici op de geheugenpoli rekening dienen te houden met de aanwezigheid van T2DM.

T2DM-patiënten lieten diffuse cognitieve stoornissen zien, met opvallende interindividuele verschillen. Cognitieve profielen van geheugenpolipatiënten met en zonder T2DM waren vergelijkbaar. Op de geheugenpoli is een standaard neuropsychologisch onderzoek geschikt voor T2DM-patiënten. Elke vorm van cognitieve stoornissen is relevant omdat het de diabetische zelfzorg kan beïnvloeden.

Patronen van hersenschade waren grotendeels vergelijkbaar tussen patiënten met en zonder T2DM, met MCI of dementie. Onze resultaten in combinatie met de literatuur suggereren dat niet-AD-gerelateerde neurodegeneratie waarschijnlijk bijdraagt aan MCI en dementie in patiënten met T2DM. Op de geheugenpoli hoeft de manier waarop een etiologische diagnose gesteld wordt niet aangepast te worden voor T2DM-patiënten.

T2DM was niet geassocieerd met een slechtere klinische uitkomst in patiënten met MCI of dementie na twee jaar follow-up. Op de geheugenpoli kunnen patiënten met en zonder T2DM op dezelfde manier over hun prognose geïnformeerd worden.

Wij hebben experimentele knaagdierstudies bekeken, die aantoonden dat glucoseverlagende medicamenten het cognitief functioneren kunnen verbeteren dankzij pleiotropische effecten op de hersenen. Of deze veelbelovende resultaten ook vertaald kunnen worden naar verbetering van cognitieve prestaties in patiënten met T2DM moet nog vastgesteld worden.

Concluderend kan het vaststellen van diagnoses en prognoses op de geheugenpoli in patiënten met T2DM volgens de standaard klinische praktijk plaats vinden, zonder specifieke diabetes-gerelateerde aanpassingen.

Begindatum en -tijd
21 januari 2020 14:30
Einddatum en -tijd
21 januari 2020 15:30
Promovendus
Onno Groeneveld
Proefschrift
Type 2 diabetes mellitus in patients at the memory clinic
Promotor(es)
Prof. G.J. BiesselsProf. L.J. Kappelle
Co-promotor(es)
dr. E. van den Berg
Entree
Gratis