18 juni 2019 van 14:30 tot 15:30

Promotie: Treatment de-escalation for early-stage breast cancer: MRI-guided single dose preoperative ablative radiotherapy

Voor vrouwen over de hele wereld is borstkanker de meest voorkomende vorm van kanker. Door de toename in overleving, wordt het steeds belangrijker om ook de behandeling en de gevolgen op het lichamelijk en emotioneel functioneren van patiënten, zoveel mogelijk te beperken. Dit proefschrift beschrijft de voorbereidingen naar een eenmalige hoge dosis bestraling gegeven met behulp van een MRI-scan, voor patiënten met borstkanker die een laag risico op terugkeer van borstkanker hebben. Voor toekomstige patiënten zou dat kunnen betekenen dat de standaard 15 bestralingen na de borstsparende operatie gedurende 3 weken zouden kunnen worden vervangen door een eenmalige bestraling voorafgaande aan de operatie. Bij een deel van de patiënten zou, indien deze eenmalige bestraling leidt tot het verdwijnen van de borstkanker, een operatie achterwege kunnen worden gelaten.

Allereerst werden de lichamelijke en psychische gevolgen van meerdere bestralingen na een borstoperatie onderzocht bij vrouwen met borstkanker die 60 jaar of ouder waren. Patiënten hadden o.a. last van vermoeidheid en verminderd lichamelijk functioneren tot 6 maanden na de behandeling. Vervolgens werd een vergelijkende studie opgezet naar de beste bestralingstechniek voor eenmalige bestraling. Hieruit bleek dat de eenmalige bestraling het beste uitwendig kon worden gegeven met een standaard bestralingsapparaat in plaats van inwendig met naalden in de borst. Hierna werd een onderzoek gestart waarin patiënten met borstkanker met een laag-risico op terugkeer van borstkanker werden behandeld met eenmalige hoge dosis bestraling voorafgaande aan de borstsparende operatie met behulp van MRI-scan (het zgn. ABLATIVE-onderzoek). Tevens werd in samenwerking met een Amerikaans kankercentrum richtlijnen opgesteld omtrent de bestralingsdosis voor de tumor en toegestane bestralingsdosis in de gezonde organen met deze nieuwe bestralingstechniek. Het laatste gedeelte van dit proefschrift toont aan dat deze eenmalige bestraling ook technisch haalbaar is op een nieuwe bestralingsapparaat met een geïntegreerde MRI-scanner (een zgn MRI-versneller), die het mogelijk maakt om de borsttumor af te beelden tijden de bestralingsbehandeling.
Het proefschrift concludeert dat eenmalige MRI-gestuurde hoge dosis bestraling voorafgaande aan de borstsparende operatie de potentie heeft om het aantal bestralingen te verminderen van 15 naar één keer bij patiënten met laag-risico borstkanker. Tevens zou in de toekomst de operatie kunnen worden vervangen bij een deel van deze patiënten waarbij door de hoge dosis bestraling de borstkanker is verdwenen.

Begindatum en -tijd
18 juni 2019 14:30
Einddatum en -tijd
18 juni 2019 15:30
Promovendus
Kejal Charaghvandi
Proefschrift
Treatment de-escalation for early-stage breast cancer: MRI-guided single dose preoperative ablative radiotherapy
Promotor(es)
Prof. H.M. Verkooijen
Co-promotor(es)
Prof. H.J.G.D. van den Bongard Prof. B. van Asselen
Entree
Gratis