Promotie: Transitions towards sustainable food systems - The case of the protein transition

tot

Dit proefschrift bouwt voort op eerdere literatuur over duurzaamheidstransities gericht op het conceptualiseren van transitiedynamieken in het voedselsysteem, door inzichten te ontwikkelen over de eiwittransitie, en met name de recente herori├źntatie van de voedingsindustrie naar plantaardige vleesvervangers. Hoewel er veel empirische studies zijn naar duurzaamheidstransities in elektriciteits- en mobiliteitssystemen, is onderzoek naar de dynamiek van duurzaamheidstransities op mesoniveau in de voedselverwerkende industrie beperkt. Deze kloof is significant bij het begrijpen van verschuivingen in voedselproductie en -consumptie, omdat de conceptualisering van innovatiedynamiek in eerder bestudeerde domeinen niet noodzakelijk geldt voor transities in de voedingsindustrie.

Dit proefschrift richt zich specifiek op institutionele veranderingsprocessen met betrekking tot de opkomst en verspreiding van plantaardige vleesvervangers en op het gedrag van bedrijven. In de hoofdstukken in dit proefschrift worden inzichten gebruikt uit verschillende theoretische perspectieven van de duurzame transitieliteratuur, evenals uit andere stromen van sociaalwetenschappelijke literatuur, waaronder literatuur over organisatiewetenschap en communicatie.

Dit proefschrift illustreert dat, hoewel empirische studies over duurzaamheidstransities in het energie- en mobiliteitssysteem tot nu toe veel nadruk hebben gelegd op de bottom-up dynamiek van radicale innovatieprocessen, in de eiwittransitie vooral endogene veranderingen die door gebruikers worden bewerkstelligd, en incrementele verbeteringen in bestaande producten van belang zijn.

Dit proefschrift levert een aantal belangrijke theoretische bijdragen, waaronder het illustreren hoe politieke veranderingsprocessen een hefboom kunnen zijn voor het versnellen van duurzame innovatie.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht
Promovendus
Maria Tziva
Proefschrift
Transitions towards sustainable food systems: The case of the protein transition
Promotor(es)
prof. dr. M.P. Hekkert
Co-promotor(es)
dr. S.O. Negro
dr. A. Kalfagianni