4 juli 2019 van 16:15 tot 17:15

Promotie: Transient Neurological Attacks

Transient neurological attacks (TNA’s) zijn aanvallen met een acuut begin met niet-focale symptomen, zoals beiderzijds zwakte, een licht gevoel in het hoofd of wankel ter been. Deze aanvallen worden momenteel beschouwd als een goedaardige aandoening, mogelijk omdat de etiologie nog onbekend is. Recente publicaties laten zien dat TNA’s helemaal niet zo goedaardig zijn, omdat zij geassocieerd zijn met een verhoogd risico op het krijgen van een beroerte, dementie of hartinfarct. In dit proefschrift is getracht meer inzicht te krijgen in de etiologie en cognitieve gevolgen van TNA’s.

Een van de hypothesen is dat TNA’s veroorzaakt worden door een verminderde bloeddoorstroming van de gehele hersenen. Wij vonden dat TNA’s vaker voorkomen bij patiënten met een afsluiting van de halsslagader dan bij patiënten zonder afsluiting. Vervolgens werd echter geen relatie tussen 24-uurs bloeddrukkarakteristieken, zoals hypotensie of bloeddrukvariabiliteit, en TNA’s gevonden. Ook vonden we geen relatie tussen de bloeddoorstroming van de hersenen en TNA’s.

Een alternatieve hypothese is dat TNA’s het gevolg zijn van focale hersenischemie. Wij onderzochten welke mechanismen hierbij betrokken zijn. We vonden dat patiënten die een TNA hadden doorgemaakt vaker kleine infarctjes en witte stof afwijkingen op een MRI van de hersenen hadden dan patiënten zonder TNA. Dit betekent dat mogelijk een aandoening van de kleine vaatjes in de hersenen betrokken is bij de totstandkoming van een TNA.

Daarnaast vonden we dat patiënten die recent een TNA hadden doorgemaakt vaker een cognitieve beperking hadden dan patiënten zonder TNA.

Begindatum en -tijd
4 juli 2019 16:15
Einddatum en -tijd
4 juli 2019 17:15
Promovendus
Eline Oudeman
Proefschrift
Transient Neurological Attacks
Promotor(es)
Prof. L.J. KappelleProf. C.J.M. KlijnProf. R.M. van den Berg - Vos
Co-promotor(es)
Prof. J.P. Greving
Entree
Gratis