13 februari 2019 van 12:45 tot 13:45

Promotie: Transcriptionele en epigenetische mechanismen die ten grondslag liggen aan auto-immuunziekten

Als ons afweersysteem in actie komt tegen lichaamseigen moleculen spreken we van een auto-immuunziekte. Er zijn veel factoren die bijdragen aan auto-immuunziekten, zoals epigenetische factoren. Dit zijn factoren die bepalen of genen ‘aan’ of ‘uit’ staan en bepalen daarmee welke eiwitten geproduceerd worden in een cel en zijn daarom zeer bepalend voor de functie en activiteit van een cel. In patiënten met de auto-immuunziekte jeugdreuma hebben wij gekeken naar epigenetische regulatie van enhancers, dit zijn een soort volumeknoppen die bepalen hoe hard een gen aanstaat. We hebben aangetoond dat een aantal van de volumeknoppen in afweercellen van jeugdreumapatiënten anders afgesteld staan vergeleken met de volumeknoppen in gezonde cellen. De hiervan afhankelijke eiwitten worden dus te veel of weinig aangemaakt. De genen die in jeugdreumapatiënten te hard aan staan zijn geassocieerd met de ziekte en op deze wijze denken wij dat enhancers een belangrijke rol spelen bij auto-immuunziekten, zoals jeugdreuma. Het remmen van enhancers, dat wil zeggen het lager zetten van de volumeknoppen, in cellen afkomstig van jeugdreumapatiënten zorgt specifiek voor vermindering van het tot uiting komen van ziekte-geassocieerde genen. Dit onderzoek suggereert dat remming van enhancers mogelijk een nieuwe therapie kan zijn in de behandeling van auto-immuunziekten. 

Begindatum en -tijd
13 februari 2019 12:45
Einddatum en -tijd
13 februari 2019 13:45
Promovendus
Janneke Peeters
Proefschrift
Transcriptional and epigenetic mechanisms underlying autoimmune diseases: Towards identification of novel therapeutic targets
Promotor(es)
Prof. Paul J. CofferDr. Jorg van Loosdregt
Entree
Gratis