27 augustus 2019 van 12:45 tot 13:45

Promotie: Towards control of bovine tuberculosis in African buffaloes and cattle: immunodiagnostic tools and vaccination

Dit proefschrift heeft bijgedragen aan de kennis over verscheidene diagnostische strategieën en vaccinatie voor de controle van rundertuberculose (BTB) in de twee meest belangrijkste gastheersoorten in Zuid-Afrika, de Afrikaanse buffel en het gedomesticeerde rund.

Allereerst, werd de toepasbaarheid van bekende diagnostische tests ontwikkeld voor detectie van BTB in runderen onderzocht voor gebruik in Afrikaanse buffels. Onze studies toonden aan dat tests die de celgemedieerde immuunrespons meten (de huid test en BOVIGAM test) accurater zijn dan de test die antilichamen meet (TB ELISA) en dat de gelijktijdige or parallelle toepassing van twee van zulke tests bevorderlijk is om het grootste aantal geïnfecteerde dieren te kunnen opsporen. De nauwkeurigheid van de TB ELISA bleek zeer variabel en werd beïnvloed door de prevalentie van de ziekte. De noodzaak voor de ontwikkeling van innovatieve tests voor BTB in Afrikaanse buffels werd benadrukt.

Vervolgens, werd het potentieel van vaccinatie als controlemiddel voor BTB geëvalueerd. De immuunrespons van runderen op drie vaccin kandidaten (live M. bovis BCG, formaline-geïnactiveerd BCG en hitte-gedood M. bovis) werd vergeleken met ongevaccineerde runderen. Dieren gevaccineerd met hitte-gedood M. bovis toonden sterke cellulaire en antilichaam immuunresponsen na vaccinatie, maar niet challenge, die significant hoger waren dan in de controlegroep. Bovendien, bleken verschillende eiwitten die onderdeel vormen van belangrijke immuunresponsmechanismen over-gerepresenteerd in deze dieren. Vanwege de aangetoonde hoge immunogeniciteit van dit vaccin wordt het gezien als een uitstekende kandidaat voor verdere studies in runderen en Afrikaanse buffels.

Begindatum en -tijd
27 augustus 2019 12:45
Einddatum en -tijd
27 augustus 2019 13:45
Promovendus
E.M.D.L. Van der Heijden
Proefschrift
Towards control of bovine tuberculosis in African buffaloes and cattle: immunodiagnostic tools and vaccination
Promotor(es)
prof. dr. V.P.M.G. Rutten, A.L. Michel, prof. dr. W. Van Eden