Promotie Tom Kootstra: Evaluating Upper Extremity Disorders in the Era of Patient Reported Outcome Measures

tot

Op 1 september verdedigt Tom Kootstra zijn proefschrift, getiteld Evaluating Upper Extremity Disorders in the Era of Patient Reported Outcome Measures

Samenvatting promotieonderzoek

Sinds halverwege de 20e eeuw wordt letsel van de bovenste extremiteit objectief gemeten middels tradionele uitkomstmaten als range of motion (goniometer) en knijpkracht (dynamometer). Gedurende de laatste twee decennia zijn er nieuwe uitkomstmaten ter beschikking gekomen om functionaliteit te meten vanuit het perspectief van de patient, de zogenoemde “patient reported outcome measures” ofwel PROMs. In dit proefschrift word beschreven waarom gestandaardiseerde subjectieve uitkomstmaten nodig zijn, waar ze voordelen bieden in vergelijking met de traditionele uitkomstmaten, en waar ruimte voor verbetering is. Een groot voordeel van de subjectieve uitkomstmaten gebruikt in dit proefschrift is een verhoging in het percentage patienten wat gevolgd kan worden tot het laatste moment van follow-up, in tegenstelling tot patienten onderzocht met een goniometer of dynamometer gezien hier altijd lichamelijk onderzoek voor nodig is. Dit heeft tot gevolg dat de conclusies die gehangen worden aan de data betrouwbaarder zijn, wat in traumaonderzoek belangrijk is omdat een prospectieve studieopzet veelal onmogelijk is. Nadelen van het gebruik van PROMs bij bovenste extremiteitletsel is dat er momenteel nog geen goede uitkomstmaten zijn ontwikkeld die nauwkeurig de functionaliteit van de vingers kunnen opmeten. Om deze patientengroep beter te kunnen helpen zullen hier in de toekomst stappen in gezet moeten worden.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29 te Utrecht & online (link)
Promovendus
drs. T.J.M. Kootstra
Proefschrift
Evaluating Upper Extremity Disorders in the Era of Patient Reported Outcome Measures
Promotor(es)
prof. dr. L.P.H. Leenen
Co-promotor(es)
dr. D. van der Velde
dr. M. van Heijl