30 augustus 2017 van 12:45 tot 13:45

Promotie: Toepassingen van holografie op Weyl semimetalen, kosmologie en zwarte gaten

Panos Betzios onderzocht het fascinerende principe van de holografie voor drie verschillende systemen. Het intuïtieve idee van holografie is dat van twee dubbele beschrijvingen van de fysieke realiteit op verschillende dimensies. Hierdoor ontstaan dan de bekende hologrammen, waarbij op een tweedimensionaal scherm toch een driedimensionaal object te zien is.

Het eerste systeem waarop Betzios toepassing van het holografie-principe onderzocht, is een solid state-systeem.  Hij ontdekte dat sterke interacties nieuwe effecten veroorzaken, zoals een sterke koppeling van de elektronenrotatie naar een extern magnetisch veld dat deze twee vectoren uitlijnt. Dat een dergelijk effect kan worden beschreven met behulp van een zwaartekracht beschrijving is verbazingwekkend te noemen.

Het tweede systeem is een speelgoedmodel van een tweedimensionale kosmologie, waar de tijd begint en eindigt op twee singulariteiten. Betzios berekende de fysieke toestanden die  aanwezig zijn met behulp van een eenvoudig kwantummechanisch model van tijdafhankelijke willekeurige matrices.

Het derde systeem is het zwarte gat van Schwarzschild in vier dimensies. Vanwege het sterke effect dat de partikels van de uitstoot hebben, moet, zoals eerder door Gerard 't Hooft is aangetoond, een eenheidsverstrooiingsmatrix afgeleid worden die informatie behoudt. Betzios kwam tot zo’n matrix door een volledige omschrijving op basis van een simpel model van een verzameling omgekeerde harmonische oscillators. Daarnaast zet hij de eerste stappen voor een microscopische beschrijving van het verspreidingsproces.

 

Begindatum en -tijd
30 augustus 2017 12:45
Einddatum en -tijd
30 augustus 2017 13:45
Promovendus
P. Betzios MSc
Proefschrift
Applications and Fundamentals of Holography
Promotor(es)
prof. dr. S.J.G. Vandoren
Co-promotor(es)
dr. U. Gürsoy