16 februari 2018 van 10:30 tot 11:15

Promotie: Toekomstige energievraag onderbelicht in mondiale energiemodellen

Promovenda Oreane Edelenbosch concludeert in haar proefschrift dat de rol van de toekomstige energievraag in het behalen van mondiale klimaatdoelstellingen onderbelicht is in mondiale energiemodellen.

Meer dan de helft van de wereldwijde CO2-uitstoot komt uit de industrie, transport en bebouwde omgeving, oftewel de energievraagsectoren. Deze vraagsectoren worden gekenmerkt door vele subsectoren, technologieën, gebruikers met verschillende voorkeuren en behoeftes, en door snelle veranderingen.

De complexiteit van deze sectoren is daarom moeilijk te vatten in modellen die oplossingen proberen te vinden om mondiale CO2-emissies te mitigeren en internationale klimaatdoelstellingen te halen. Dit heeft als gevolg dat de energievraag vaak gesimplificeerd wordt meegenomen in deze berekeningen en de rol van de toekomstige energievraag onderbelicht is.

Volgens de modellen zou, als de huidige trends zich voortzetten, de energievraag wereldwijd blijven toenemen en in 2050 in de gebouwde omgeving, industrie en transport respectievelijk 180-220, 190-240 en 160-190 EJ verbruiken. Om in deze sectoren de klimaatdoelstellingen te halen wordt op dit moment vooral gekeken naar toenemende energie-efficiëntie en het radicaal overstappen naar alternatieve brandstoffen.

Vermindering of verandering van de activiteit binnen de sector (bijvoorbeeld door gebruik te maken van alternatief vervoer of verminderde groei van transport) worden in modellen vaak niet specifiek meegenomen. Er ligt een grote uitdaging in om beter te begrijpen hoe de energie vraag zich kan ontwikkelen en welke mogelijkheden en barrières, bijvoorbeeld in de vorm van gedrag of infrastructuur, er zijn om dit toekomst pad te kunnen beïnvloeden. 

Begindatum en -tijd
16 februari 2018 10:30
Einddatum en -tijd
16 februari 2018 11:15
Promovendus
Oreane Edelenbosch
Proefschrift
Energy demand futures by global models Projections of a complex system
Promotor(es)
Prof. dr.Detlef P. van VuurenDr. David L. McCollum