Promotie: To sugarcoat bacteria

Promotie van H. De Jong MSc

tot

Deze thesis focust op twee verschillende aanpakken uit het veld van de chemische biologie. De eerste aanpak is gerelateerd aan glycobiologie. Glycanen zijn aanwezig op het oppervlak van alle cellen, dus ook van bacteriën. Omdat deze moleculen op het oppervlak zitten zijn ze vaak de eerste om te interacteren met hun omgeving en spelen ze dus een belangrijke rol in mens-microbe-interacties. Een goed voorbeeld daarvan is glycan mimicry van humane glycanen door bacteriën. Hierdoor kunnen bacteriën binden aan receptoren van de mens en herkenning door het immuunsysteem voorkomen. Een overzicht van de bacteriën die glycan mimicry vertonen en chemisch biologische technieken om dit te bestuderen wordt gegeven in deze thesis.

In het algemeen zijn glycanen geschikt om te bestuderen via chemisch biologische technieken. De eerste chemisch-biologische aanpak van deze thesis beschrijft twee technieken die N-acetylneuraminezuur introduceren op bacteriële glycanen: selective exo-enzymatic labeling (SEEL) en native sialyltransferases. Deze technieken kunnen bijdragen aan het ophelderen van de interactie tussen gesialyleerde bacteriële pathogenen en het immuunsysteem. Daarnaast tonen ze aan dat bacteriële glyco-engineering een grote toekomst heeft.

De tweede chemisch-biologische aanpak van deze thesis focust op een scan van kleine moleculen die in planten het biologische proces somatische embryogenese induceren. In dit proces worden somatische cellen hergeprogrammeerd en kunnen deze uitgroeien tot nieuwe embryo’s na het toevoegen van een inducer, molecuul 2,4-D. Een structuur-activiteit-relatie werd bepaald voor 2,4-D op basis van een set 2,4-D-analogen.

Dit onderzoekt draagt bij aan het begrijpen van de rol van 2,4-D en stress in het proces somatische embryogenese bij planten. Beide chemisch-biologische aanpakken tonen aan dat dit een krachtige strategie is om de natuur beter te begrijpen en beïnvloeden op moleculair niveau.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29 & online
Promovendus
H. De Jong MSc
Proefschrift
To sugarcoat bacteria; Glycoengineering of lipooligosaccharides of bacteria with sialic acid derivatives
Promotor(es)
prof. dr. G.J.P.H. Boons
Co-promotor(es)
dr. ing. T. Wennekes
dr. M.M.S.M. Wösten