tot

Promotie: Thinking differently about clinical skills training: The bovine pregnancy diagnosis via transrectal palpation showcase

Samenvatting

Het trainen van klinische vaardigheden is een integraal onderdeel van de veterinaire opleiding. Mogelijkheden hiervoor worden echter beperkt door welzijns- en ethische bezwaren rond het gebruik van levende dieren voor trainingsdoeleinden van grote cohorten studenten en budgetbeperkingen. Dit geldt dus ook voor het trainen van Drachtigheids diagnostiek (‘Pregnancy Diagnosis’ ) (PD) en andere diagnostiek door middel van trans-rectale palpatie (TRP) bij het rund. 
Het hoofddoel van dit proefschrift was het onderzoeken van alternatieve methoden en het verbeteren van bestaande methoden voor het trainen van TRP- en PD-vaardigheden bij het rund in de eerste jaren van de opleiding tot dierenarts. De tweede doelstelling van dit proefschrift was dat anders denken over klinische vaardigheidstraining van TRP en PD bij runderen als voorbeeld zou kunnen leiden tot een alternatieve benadering van traditionele vaardigheidstraining in het algemeen. 
Dit proefschrift bevat studies die TRP- en PD-vaardigheidstraining beschrijven en evalueren, studies die voorspellers en factoren identificeren die de TRP- en PD-nauwkeurigheid van studenten beïnvloeden, en studies die innovatieve onderwijsideeën ontwikkelen en implementeren. Deze implementaties omvatten onder andere geoptimaliseerde simulatortraining, in-training beoordelingsmethoden en het gebruik van technologie om vaardigheidstraining te verbeteren. 
Het proefschrift laat zien hoe de bestaande aanpak van het trainen van TRP en PD-vaardigheden gecombineerd kan worden met een nieuwe wijze van het trainen van deze vaardigheden. Afsluitend wordt een nieuw concept beschreven om klinische praktische vaardigheden aan te leren (het "Predictor Micro-Skills Concept"), gebaseerd op de TRP- en PD-vaardigheidstrainingsonderzoeken. Deze aanpak kan van betekenis zijn voor toekomstige training van klinische vaardigheden.
 

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Online (link)
Promovendus
A. Annandale
Proefschrift
Thinking differently about clinical skills training: The bovine pregnancy diagnosis via transrectal palpation showcase
Promotor(es)
Prof. W.D.J. Kremer
Co-promotor(es)
dr. G.J. Bok
dr. D.E. Holm