tot

Promotie Thijs Hagendijk: Reworking Recipes. Reading and Writing Practical Texts in the Early Modern Arts

Instructie bij het schrijven van de Nederlandse letteren (vijfde vervolg) en een schrijfvoorbeeld, Simon Frisius, naar Jan van de Velde (I), 1608. © Rijksmuseum Amsterdam
Instructie bij het schrijven van de Nederlandse letteren (vijfde vervolg) en een schrijfvoorbeeld, Simon Frisius, naar Jan van de Velde (I), 1608. © Rijksmuseum Amsterdam

Al eeuwenlang wordt kennis over kunsten en ambachten doorgegeven van generatie op generatie. Maar welke rol spelen praktische teksten in dat proces? Op 29 juni verdedigt Thijs Hagendijk MSc zijn proefschrift over dit onderwerp, getiteld Reworking Recipes. Reading and Writing Practical Texts in the Early Modern Arts.

Praktische kennis op schrift

In zijn onderzoek kijkt Hagendijk naar het gebruik van instructieve teksten in de kunsten en ambachten tussen 1500 en 1750. Hoewel praktische kennis al sinds de oudheid wordt opgeschreven, nam de belangstelling voor dit soort teksten vanaf de vijftiende eeuw snel toe. Ambachtslieden en kunstenaars gingen steeds meer schrijven en hun teksten werden steeds gewilder. Ook werd men zich bewuster van de beperkingen van schriftelijke communicatie van praktische kennis: het is niet zo vanzelfsprekend om een ambacht uit een boek te leren.

Tekst en praktijk

Om te begrijpen hoe schrijvers en lezers met deze problemen omgingen, onderzoekt Hagendijk de relatie tussen tekst en praktijk. Daarvoor doet hij niet alleen traditioneel historisch onderzoek, maar brengt hij de historische instructies ook in de praktijk. Zo kan hij begrijpen welke schrijfstrategieën auteurs hanteerden en hoe lezers de teksten gebruikten. Het onderzoek van Hagendijk laat zien dat zeventiende-eeuwse schrijvers zochten naar innovatieve tekstvormen om de complexiteit van maakpraktijken goed te kunnen beschrijven. Ook wordt duidelijk welke basiskennis en hulpmiddelen lezers nodig hadden om geschreven instructies uit te kunnen voeren.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29 te Utrecht
Promovendus
Thijs Hagendijk MSc
Proefschrift
Reworking Recipes. Reading and Writing Practical Texts in the Early Modern Arts.
Promotor(es)
Prof. S.G.M. Dupré
Co-promotor(es)
Dr. M.J.N. Stols - Witlox