30 januari 2020 van 12:45 tot 13:45

Promotie: The Value of Laboratory Diagnostics in the Clinical Setting

“The delivery of medical care is to do as much nothing as possible,” aldus de dertiende ‘wet’ van “The House of God” door Samuel Shem. Van een aanzienlijk deel van de ziekenhuiszorg is het nut onvoldoende wetenschappelijk aangetoond, of is zelfs bewezen dat de geleverde zorg niet zinvol is. Van laboratoriumdiagnostiek weten we dat ongeveer 20% niet-gepast wordt ingezet. Het bevorderen van doelmatige diagnostiek is belangrijk voor het bevorderen van de kwaliteit van zorg en beheersing van de zorgkosten.

Dit proefschrift is tot stand gekomen binnen een samenwerking tussen het UMC Utrecht en het Amsterdam UMC, locatie VUmc. Het doel van dit proefschrift was onderzoeken welke strategieën effectief zijn in het de-implementeren van ongepaste laboratoriumdiagnostiek, deze strategieën toe te passen in de praktijk, te bestuderen welke factoren de introductie ervan bevorderen of belemmeren en hoe het effect op de lange termijn geborgd kan worden. Het belangrijkste resultaat was de uitkomst van het “Reduction of Unnecessary Diagnostics through Attitude Change of the Caregivers” (RODEO) – onderzoek. In dit onderzoek is het gelukt om het aantal laboratoriumaanvragen in vier opleidingsziekenhuizen met gemiddeld 11.4% te reduceren door het implementeren van een multifactoriële interventie, zonder dat dit negatieve effecten had op klinische uitkomsten. Dit onderzoek krijgt momenteel vervolg door een nationale uitrol binnen het “Doen of Laten” programma van de NFU.

Begindatum en -tijd
30 januari 2020 12:45
Einddatum en -tijd
30 januari 2020 13:45
Promovendus
Renuka Chedi-Bindraban
Proefschrift
The Value of Laboratory Diagnostics in the Clinical Setting
Promotor(es)
Prof. W.W. van SolingeProf. P.W.B. NanayakkaraProf. M.H.H. Kramer
Co-promotor(es)
dr. M.J. ten Berg
Entree
Gratis