Promotie: "The value of food" savoir vivre = savoir manger

Promotie van P.I. Lenoir - Wijnkoop

tot

De toename van aandoeningen zoals bijvoorbeeld hart- en vaatziekten en kanker, mede veroorzaakt door eetgedrag en levensstijl, bedreigt zowel de duurzaamheid van onze gezondheidssystemen alsook de welvaart van de samenleving en het individuele welzijn. Het wordt tijd voor een definitief keerpunt in deze situatie. We kunnen ons niet langer veroorloven onze gezondheid 'op te eten', met als gevolg een overmatig (maar vermijdbaar) beroep op gelimiteerde zorgvoorzieningen – vooral nu COVID grote druk uitoefent op de gezondheidszorg.

Dit proefschrift wil een aansporing zijn tot samenwerking tussen wetenschappelijke onderzoekers en vrijwilligers uit het grote publiek, eventueel in coördinatie met overheidsinstanties en andere belanghebbenden. Dit maakt het mogelijk inzicht te verwerven in de subjectieve factoren die een sleutelrol spelen in levensstijl en dagelijkse eetgewoonten. Dergelijke studieprojecten, op basis van zogeheten burgerwetenschap, zijn nog zeldzaam binnen de voedingswereld, maar bieden een breekijzer voor het bewerkstelligen van een sterkere betrokkenheid op bevolkingsniveau. Tegelijkertijd zal actieve deelname aan dergelijke projecten vrijwilligers motiveren ervaringen spontaan ter sprake te brengen in hun directe omgeving.

In de huidige sfeer van wantrouwen tegen de overheid enerzijds en, anderzijds, de bereidheid van menigeen om ongecontroleerde, ongefundeerde internetinformatie voor zoete koek te nemen, zal de wisselwerking tussen burgerwetenschap en voedingseconomisch onderzoek bijdragen aan een bewustwording van het belang van gezondere dagelijkse voeding voor persoonlijk welzijn. Dit zal de bereidheid tot gedragsverandering bevorderen, hetgeen op termijn niet alleen de zorgverlening ontlast, maar ook het socio-economische klimaat en de bevolking ten goede komt.

Voedingsgeletterdheid zal het begin zijn van een gezondere en maatschappelijk rechtvaardigere samenleving.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29
Promovendus
P.I. Lenoir - Wijnkoop
Proefschrift
"The value of food" savoir vivre = savoir manger
Promotor(es)
prof. dr. J. Garssen
prof. dr. H.J.H.M. Claassen
Meer informatie
Full text via Utrecht University Repository