17 mei 2018 van 14:30 tot 15:30

Promotie: The single-cell transcriptional landscape of hematopoiesis

Hematopoëtische stamcellen (HSCs) zijn verantwoordelijk voor de productie van alle volwassen hematopoëtische cellen gedurende het leven van een organisme. Volwassen HSCs zijn in de muis te vinden in het beenmerg en in de zebravis in het niermerg, maar ontstaan voor het eerst tijdens embryonale ontwikkeling. Gedurende de afgelopen eeuw hebben wetenschappers geprobeerd de complexe mechanismes achter HSC formatie tijdens embryonale ontwikkeling te begrijpen. Het is nu bekend dat HSCs uit een specifieke deelverzameling van endotheelcellen in de grootste aders van de muis en zebravis embryo’s komen. In de aorta van de muis embryo worden HSCs voor het eerst gedetecteerd als deel van intra-aortale hematopoëtische clusters. Dit zijn kleine, tijdelijke aggregaten van cellen die in contact zijn met het circulerende bloed. In de zebravis embryo migreren de HSCs eerst naar onder de aorta voordat ze in de bloedstroom terecht komen. In beide soorten worden HSCs later vermenigvuldigd in secundaire locaties voor ze naar het been of niermerg migreren. Hier zullen ze gedurende de volwassen levensfase verblijven. In de afgelopen 10 jaar hebben technologische ontwikkelingen zoals single-cell mRNA-sequencing onze kennis verdiept over de moleculaire mechanismes die voor deze endotheel naar hematopoëtische transitie zorgen. Bovendien zijn er nieuwe, verfijnde technieken om familieverbanden tussen cellen te leggen waarmee we de nakomelingen van enkele hematopoëtische cellen kunnen traceren.  Deze thesis bevat drie onderzoeksprojecten met als doel het verder karakteriseren van de onderliggende mechanismes van HSC formatie en functie.

Begindatum en -tijd
17 mei 2018 14:30
Einddatum en -tijd
17 mei 2018 15:30
Promovendus
Chloé Baron
Proefschrift
The single-cell transcriptional landscape of hematopoiesis
Promotor(es)
Alexander van Oudenaarden
Entree
Gratis