Promotie: The roles of uncertainty and beliefs in the economy

tot

Op vrijdag 2 december 2022 om 14.15 uur zal Thomas Gomez zijn proefschrift The roles of uncertainty and beliefs in the economy verdedigen.

In zijn proefschrift onderzoekt Thomas Gomez de rol van onzekerheid en overtuigingen in de economie. In het bijzonder bestudeert hij de rol die ze spelen in financiële markten, monetair beleid en verschillende macro-economische effecten zoals inflatie, economische groei, rente en huisvesting. Hij onderzoekt of macro-economische onzekerheid van invloed is op monetaire beleidsbeslissingen in de VS. Hij creëert een maatstaf voor de macro-economische onzekerheid zoals die door de beleidsmakers wordt gevoeld en analyseert het effect daarvan op hun rentebeslissingen. Het blijkt dat beleidsmakers een aanzienlijk lagere rente vaststellen in tijden van grotere macro-economische onzekerheid.

Gomez onderzoekt ook de rol van risico bij vormen van ‘geloofsovertuigingen’: het proces van het vormen van verwachtingen of voorspellingen. Hij gebruikt een model waarin economische partijen (consumenten, bedrijven, beleidsmakers, en in dit specifieke onderzoek, beleggers in een eenvoudige financiële markt) kiezen tussen eenvoudige voorspellingsregels om overtuigingen te vormen. Zij baseren hun keuze op de nauwkeurigheid van de voorspellingen van die regels in het verleden en de variabiliteit (het risico) van die nauwkeurigheid. Zij hebben verschillende risicovoorkeuren en kiezen daarom verschillende regels. Gomez analyseert de implicaties van dit model van ‘geloofsvorming’ op een eenvoudige financiële markt, en toont aan dat de interacties tussen verschillende overtuigingen kunnen leiden tot onvoorspelbare pieken en dalen, zoals die op de aandelen- en huizenmarkten.

Sentiment is multidimensionaal


De rol van het sentiment in de macro-economie is ook door Gomeze onderzocht. Hij gebruikt 50 jaar aan enquêtegegevens over de verwachtingen van professionele economische voorspellers. Hij meet het sentiment als het verschil tussen de waargenomen (enquête)verwachtingen en de verwachtingen op basis van een niet-oordelend, a-theoretisch model dat past bij de op dat moment beschikbare gegevens. Hij meet het sentiment voor een groot aantal economische variabelen, waaronder inflatie, economische groei, rente en huisvesting. Deze sentimenten veranderen met de tijd, en het is niet mogelijk de dynamiek ervan samen te vatten in één getal (dimensie).

Gomez concludeert dat sentiment multidimensionaal is, waarbij elke dimensie een duidelijk macro-economisch effect heeft. Elke dimensie beïnvloedt de economie op een andere manier. Zo heeft een van de dimensies invloed op de rentevoet, terwijl een andere invloed heeft op de economische groei.

Verder blijkt uit de resultaten van Gomez' onderzoek dat de enquêteprognoses niet altijd rationeel zijn, aangezien zij niet stroken met de gegevens van de periode van 50 jaar die hij bestudeert heeft.

Thomas Gomez is data analist bij Mathrix Netherlands en als promovendus verbonden aan de Utrecht University School of Economics (U.S.E.).

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29 Utrecht en Online
Promovendus
T. Gomez
Proefschrift
The roles of uncertainty and beliefs in the economy
Promotor(es)
Prof. dr. G.U. Weitzel (Radboud Universiteit)
Prof. dr. ir. J.E. Frank
Co-promotor(es)
Dr. G. Piccillo
Dr. S. Lugo
Meer informatie
Full text via Utrecht University Repository