10 mei 2019 van 10:30 tot 11:30

Promotie: The role of relatedness and entrepreneurship in regional economic development

Op vrijdag 10 mei om 10.30 uur zal Jeroen Content zijn proefschrift The role of relatedness and entrepreneurship in regional economic development verdedigen.

Jeroen Content is onderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving en als promovendus verbonden aan de Utrecht University School of Economics (U.S.E.).

Voor dit proefschrift deed hij onderzoek naar de rol en interactie van gerelateerde economische variëteiten en ondernemerschap voor de ontwikkeling van regionale economieën. Content stelt vast dat de ‘gerelateerdheid' van economische activiteiten binnen een regio gevolgen heeft voor veel aspecten van economische groei. Het stimuleert de overloop van kennis tussen bedrijven, heeft effect op het ondernemersklimaat, en heeft invloed op de mate waarin ondernemerschap bijdraagt aan economische groei van de regio.

Daarnaast ontdekte hij dat het process van industriële diversificatie sterk pad-afhankelijk is. Nieuwe economische activiteiten zijn vaak gerelateerd aan reeds aanwezige economische activiteiten. De verklaring daarvoor is dat nieuwe activiteiten profiteren van reeds aanwezige kennis en vaardigheden. Daardoor kunnen nieuwe gerelateerde activiteiten efficiënter worden gerealiseerd, relatief ten opzichte van ongerelateerde activiteiten, en diversificeren regio’s zich daarom in lijn met reeds aanwezige activiteit.

Begindatum en -tijd
10 mei 2019 10:30
Einddatum en -tijd
10 mei 2019 11:30
Promovendus
J. Content MSc
Proefschrift
The role of relatedness and entrepreneurship in regional economic development
Promotor(es)
Prof. dr. K. FrenkenProf. dr. F.C. Stam
Co-promotor(es)
Dr. J.A. Jordaan
Meer informatie
Volledig proefschrift