tot

Promotie: The role of microorganisms in the cycling of organic matter in anoxic marine environments: A culture-independent approach

Al het leven op aarde is afhankelijk van processen die worden uitgevoerd door eencellige levensvormen. In de oceanen reguleren ze grotendeels de kringlopen van voedingsstoffen en koolstof die essentieel zijn voor het leven op aarde. In de mariene koolstofcyclus binden algen en andere autotrofe organismen anorganische koolstof aan organische moleculen zoals cellulose en zetmeel. Een groot deel van dit organisch materiaal wordt weer omgezet in anorganische koolstof in de waterkolom, maar een deel wordt begraven in sedimenten. Dit proces fungeert als een belangrijke schakel tussen snelle koolstofkringloop in de biosfeer en langdurige koolstofopslag.

De hoeveelheid organisch materiaal die wordt gerecycled of opgeslagen in sedimenten, is afhankelijk van omgevingsfactoren zoals diepte van de waterkolom en zuurstofconcentraties. Meer organisch materiaal wordt opgeslagen onder zuurstofarme omstandigheden. Zuurstofuitputting heeft ook een sterke invloed op het metabolisme van microbiële gemeenschappen, hetgeen de recycling van organisch materiaal belemmert. De meeste micro-organismen in anoxische mariene omgevingen zijn alleen bekend via genetische informatie; hun metabolisme en de dynamiek die het afbreken van organische stof beïnvloeden, blijven onbekend.

Nadere informatie over de activiteiten en interacties van micro-organismen onder zuurstofloze omstandigheden kan helpen om de toekomstige ontwikkeling van de mariene koolstofcyclus te begrijpen. Het doel van deze studie was het bestuderen van de relatie tussen microbieel metabolisme en organische stofcycli in zuurstofloze omgevingen. De resultaten benadrukken de functie van dominant aanwezige maar niet-gecultiveerde leden van microbiële gemeenschappen, evenals het belang van de samenstelling van organisch materiaal in de vorming van microbiële gemeenschappen in de anoxische waterkolom en sedimenten.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Promovendus
Saara-Maija Tuulikki Suominen
Proefschrift
The role of microorganisms in the cycling of organic matter in anoxic marine environments: A culture-independent approach
Promotor(es)
prof. dr. ir. J.S. Sinninghe Damste
prof. dr. ir. S. Schouten
Co-promotor(es)
dr. L. Villanueva