Promotie: The rise of complex life; Tracing the origins of the eukaryotic cell

J. Vosseberg

tot

Een van de belangrijkste gebeurtenissen in de evolutie is het ontstaan van de eerste complexe cellen uit relatief simpele bacteriële cellen. Bijna alle organismen die we zonder microscoop kunnen zien, zoals algen, planten, dieren en schimmels, zijn opgebouwd uit complexe cellen en staan bekend als eukaryoten. De eukaryote cellen zijn groter, hebben meer DNA en bevatten compartimenten die elk hun eigen taak hebben. In dat opzicht kun je een bacteriële cel vergelijken met een tent, terwijl een eukaryote cel meer is als een huis met verschillende kamers.

Hoe sommige organismen de tent voor een huis hebben ingeruild is een raadsel, doordat er geen tussenvormen zijn. Van hedendaagse soorten kunnen we het DNA gebruiken dat is gevormd door miljoenen jaren van evolutie, maar waarin de echo's van een ver verleden nog terug te horen zijn. We hebben de evolutie van duizenden genen gereconstrueerd, waarmee we een tijdlijn hebben kunnen schetsen van de evolutionaire gebeurtenissen in de opkomende eukaryoten. We leidden hieruit bijvoorbeeld af dat het compartiment dat het DNA opslaat, zeer waarschijnlijk vroeg is ontstaan. De opname van de energiecentrale van de cel, die ooit zelf een vrijlevende bacterie was, was waarschijnlijk een tussentijdse gebeurtenis, waarna de cel nog complexer geworden is.

De oorsprong van eukaryoten is het onderwerp van een levendig debat tussen biologen. Wanneer de energiecentrale is verkregen, staat hierin meestal centraal. Met het werk in dit proefschrift kunnen meer tussentijdse cellulaire en genetische veranderingen worden onderscheiden om op te helderen hoe complex leven ontstaan is.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29
Promovendus
J. Vosseberg
Proefschrift
The rise of complex life; Tracing the origins of the eukaryotic cell
Promotor(es)
prof. dr. B. Snel
Meer informatie
Full text via Utrecht University Repository