Promotie: The Power of Scheduling: the Scheduling of Power

tot

We zitten midden in een energietransitie, en elektriciteit voorziet in een steeds groter deel van onze energiebehoefte. Tegelijkertijd verandert de manier waarop die elektriciteit wordt opgewekt. Een steeds groter aandeel komt van hernieuwbare bronnen, waarbij de hoeveelheid opgewekte energie sterk afhangt van de weersomstandigheden. Dit levert nu al grote problemen op in het Nederlandse elektriciteitsnet. Niet alleen is het een steeds grotere uitdaging om het totaal van vraag en aanbod continu in balans te houden, maar ook het daarvoor benodigde transport van elektrische energie is een groeiend probleem.

In dit proefschrift passen we technieken uit de scheduling toe op problemen in de energietransitie. We richten ons daarbij met name op het plannen van de controleerbare/flexibele/aanpasbare vraag. Zo kan de vraag beter worden afgestemd op de productie van energie en kan er beter gebruik gemaakt worden van de beschikbare capaciteit van een beperkte netaansluiting. Met schedulingtechnieken zoeken we naar een zo goed mogelijk schema hiervoor.

De ontwikkelde methode zou bijvoorbeeld kunnen worden ingezet om de vraag te coördineren op een plek waar de transportcapaciteit van het netwerk (te) beperkt is, of om de pieken in vraag en aanbod beter af te stemmen. In algemene zin betogen we dat er winst te behalen is door schedulingtechnieken op dit type problemen toe te passen.

De kern van dit werk valt uiteen in twee delen met elk twee hoofdstukken. In het eerste deel verkennen we een algemene klasse van problemen en presenteren we een raamwerk dat gebruikt kan worden om goede oplossingen te vinden. In het tweede deel kijken we naar twee specifieke voorbeelden van elektriciteitsplanningsvraagstukken: de planning van vraag en aanbod in een microgrid en e-vehicle charging, waarvoor we oplossingsmethoden hebben ontwikkeld.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29 & online (livestream link)
Promovendus
R.J.J. Brouwer
Proefschrift
The Power of Scheduling: the Scheduling of Power
Promotor(es)
prof. dr. H.L. Bodlaender
dr. ir. J.M. van den Akker
Meer informatie
Full text via Utrecht University Repository