Promotie: The pharmacokinetics of targeted anticancer drugs and food toxins

Promotie van J. Wang MSc

tot

Het is interessant dat geneesmiddelen tegen kanker effectief kunnen zijn, maar ook zeer toxisch voor patiënten. Interindividuele variabiliteit in geneesmiddelrespons en toxiciteit, evenals geneesmiddelinteracties bemoeilijken de behandeling met veel geneesmiddelen. Tijdens mijn promotieonderzoek probeerde ik de mechanismen te begrijpen waarmee het lichaam omgaat met geneesmiddelen tegen kanker, en zichzelf beschermt tegen hun toxiciteit. Ik heb verschillende soorten knock-out en gehumaniseerde transgene muismodellen en farmacologische remmers gebruikt om de in vivo impact van enkele belangrijke multispecifieke geneesmiddelontgiftende systemen op de onderzochte geneesmiddelen te beoordelen.

We hebben nu beter inzicht in de fysiologische, farmacologische, en toxicologische rollen, en in het onderlinge samenspel van deze geneesmiddeltransporters. We hebben bijvoorbeeld aangetoond dat gecombineerde deficiëntie van ABCB1 en ABCG2 het meest effectief de hersenpenetratie van de bestudeerde tyrosinekinaseremmers verhoogt, vanwege de deels overlappende effluxfunctie van deze transporters in de bloed-hersenbarrière.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29 & online (link)
Promovendus
J. Wang MSc
Proefschrift
The pharmacokinetics of targeted anticancer drugs and food toxins; Roles of ABC efflux and OATP uptake transporters
Promotor(es)
prof. dr. J.H. Beijnen
Co-promotor(es)
dr. A.H. Schinkel
Meer informatie
Full text via Utrecht University Repository